Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (364,7 KB)
JPG (310,2 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


44 KlBKEOBDlNANTS.
1537. tage i vort Beraad. Og den samme toge vi, og senden
2. Sept. bort til verdige Fader Docler Morten Luther, ved hvilken
Gud haver af sin Mildhed og Barmhiertighed udi desse
siste Tider igien send os Christi helige og rene Evange-
lium; saa ansaa han samme Ordinants med de ándrevise
Mend i Skrifleu, som i Wittcmberg eie, god og ret at
vore. — Men paa det, at det maatte gaa des rettere til
mcd denne helige Handel, da have vi begieret af Hög-
borne f'örste Jolian Fréderik, Hertugen af Saxen, Kör-
förste étc, vor gode Ven, at han hid sende os elslídige
Hans Bugenhagen afPomern, en Doctor i den helige Skrift,
hvissamme vise Mands Raad og Tilhielp vi med vort Raad
have brugt til at fuldgiöre denne helige Ordinants, at man
skal vide os ikke at have verit sielfraadigc ellerfremfusinde
her udi, men havebrugtsaa mangeog saadaneTiIhielpere. —
DersammeOrdinantsvornublevenfuldkommen, da indförde
vi hende ved vor Cancellere for vort rnenige Riges Raad;
saa bejaede de og toge ved alt det samme Ordinants ind-
holder — — Givet paa vortSlaat i Kiöbenhafn, Aarefter
Guds Byrd M. d. xxxvij, den anden Dag i Höstmonet, der
Supcratlendenterne bleve viede og overlyst forskikkede til
Stiktene.--------------
I. Om Lerdomen.
TI. Ceremonier og udvortes Rirketienste.
4. Om Heligedagshold.
— — Ingen helige Dagc, som för er sagt, tage vi
ved, uden de vonlige Sóndager, at Folk een sindc om
Ugen maa hvile sig af Arbeid, höre Guds Ord, annamme
Sakramcnt almindelig med hver andre, bede om al Nöd-
törft og tatke Gud for velgjort. — Tre Christi Hoved-
Högtider udi tre samfelde Dage holde vi foi' Christi
Histories Skyld helige, desligeste Nytaars Dag, helige tre
Konger-Dag, Kyudermysse Dag, Marie Forkyndelses Dag',
og dersom den sammefalder i Dimelnge, daskal han holdes
'J Fr. 26. Oct. 1770.