Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (383,6 KB)
JPG (309,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlRKEORDINANTS. 45
Palmelöverdag, efter gammel Sed; vor Herres Himmel- 1537.
fards Dag, Mariæ Besögelses Dag, med sit vonlige Evau- 2. Sept.
gt'lio, men Epistelen skal leses af Jesaic Prophetie eap. ~
xi.: «Der skal udgaae en Qvist» o. s. v. — og endes
der: «og hans Leyersted skal vorde heder]ig»; S. Hans
Baptistes Höglid, S. Michelsdag for en Taksigelse, og
Alle-Hellene Dag.--------—
8. Hvorledis man skal samle Folk udi Egteskaf.
— — Der skulle ingen gives tilsammen udi Egteskaf
mod Forhud udi de forbödne Led. Ikke heller de som
lönlig mellora sig sielf have trolovet sig sammen, foruden
ueris Villie, hvilke de ere undergifne. Eller de som ikke
ere tillorn en og anden sinden obenbare forkyudte udi
Kirken, og med en almindelig Bön havc ladt sig hielpe
nos Gud. — Men hvor lo nu ere, der ingen Hindcr er
hos i desse cller andre Maadc, de mue udi Kirkens Ner-
verelse, efler Landsens vedtagne Scd af Kirkens vedlagne
Tieuere lade sig samle, efter den Skik og Maade som
staar i Dr. Mortens lille Catechismo. — Saa skal nu efter
dennc Dag intel Egteskaf tilstedes udi tredie Led, at der
niaa holdcs deu Uöfskhed til Sleglen, som her til dags
af vore Forfædre haver verit holden.
9. Hvorledis Kirkens Tienere skulle íilskikkes'.
Fordi Prest-veyningcn eller Ordning er intet andet,
end «n Skik i Kirken, at kalde nogcn lil at tiene udi
"os Ord og Sakramentcr, di ingen skal af sigsielf, uden
oan bliver loviig kald, understaa sig den Tienste udi
Kirken eller indtrenge sig udi nogen Sogen. — Saa mue
°u alle Presteue udi hvert Heret eller Len, med deris
Superattendeut udvelle sig een af Predikcrnc, hvilken de
agte duelig der til, livad heller han boer udi Kiöbsted
eller paa Landsbyen, til at vere en Probst over Presterne
og Kirker'ne udi Heredet. — Maar man behöver da en
') see 4. Mai 1542.