Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (404,3 KB)
JPG (338,8 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


46 [ KlRKEORDINANTS.
Í537. Tienere udi nogen Kirke, da skal der, för end nogen
i. Sept. udvelles, flittelig bedes orn hannem, efter Christi eget
Ord og Exempel. — Siden skulle de beste af Kirken,
hvilke det samme behör, paa den menige Almues vegne
med Probsten udvelle seg den de agte bekvem der til,
den Kirken kan med et godt Rygte om et godt Lefnet og
gode Seyer (Sæder) forskrefne (o. forskrive) til Superatten-
denten over samme Sted, saa skal Kirken med Skrivelse
forskikke hannem til Superattendenten, og der lade hannem
forhöres om sin Lærdom og Forstand — Meu hvor som
nogle ere,de Rettighed have af Arilds Tid at forlene nogle
Kirker, som sande Patroner der iil, og pleye at kiese
Sogneprester eller Predikeie der til, og dennem for Bispen
indföre, der skal Kirken dennem bede om en Mand,
hvilken hun agter at vere bekvem, at de saa kunde ind-
före den samme forSuperattendenleii. — Udi Kióbsíederne
skal denne Rettighed vere hos Borgmesler og Raad, end
ogsaa der, som Raadet her til ikke pleyer at have nogen
Rettighed, om de ellers ilike vorde denne vor Ordinants
og Skik misbrugendis. — Og Kirken som saa udskikker
samme Person til Superattendenteu og Lensmanden skal
staa hans Tering. — Dersom samme Person, den Kirken
saa begierer, findes da skikkelig udi Lærdomen, da skal
Superaltcndenteu forskrive hannem til Lensmanden over
samme Sted, at han hanuem annammer og sladfester paa
vore vegne. Der skal Eden, den han skal giöre, saalyde
og ei anderledis: «Jeg N., udvold Sogneprest til den
Kirke N , lover min naadigste Her Konge Troskaf, at jeg
vil forfremme det Hans Kongeligc Mayestat kao vere til
Ære, Lydelse og Frid. Ogsaa lover jeg, at jeg vil vere
flittig i mit Embide det mig befalles, saa lenge som jcg
bliver der ved, efter som det mig forskrevet staar i Or-
dinantsen. Dersom jeg enten uforseendis eller afmenne-
skeligc Skröblighed noget forsömer, da forlade mig det
(íud ved sin Sön vor Herre Jesum Christum. Men her
emod vil jeg af ret Forakt intet giöre, saa sandelig hielpe
mig Gud med sit'helige Evaugelio». — Der skal da vor