Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (386,5 KB)
JPG (332,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlRKEORDINANTS. 47
Lensmand, strax som han koramer, lagc blidelig mod 1537.
hannem. og forsende hannem saa med Skrivelse bort til 2. Sept.
Superattendente.n, at han ei skal besvores med IangTering,
og Rirken ei heller altho lenge oinbere Sogneprest, og
sin Sielesyrgere paa Guds vegne, bvilket ei k'an vere for-
uden Fare. Ikke skal heller vor Lensraand tage noget af
hannem: at vore Lensmend ei lade sig belinde udi slig
Girighed, den vi Superatlendenten formene. Ogsaa at
vore Prester ei skulle siunes eller nödes til, af eu for-
bandet Simoni, at kiöbe sig det helige Kirke-embede til,
der hófske og lerde Danderaend skulle tilkaldes, og end
med en helig Paamindelse tilnödes, om de ellers ikke
vilde, saa langt er det der fra, at de ugudelige og sleme-
lig skulde kiöbe sig det til. Saa kan det nu ikke sömc
vore Lcnsmend, som her til daus ikkc sömedc Pavcns
Bisper, uden de vilde og alsom högeste Jasles forTyranni
Og Simoni. Men dersom Skrivern der Brevet skriver skal
noget have for sin Dmage, den dog er fóye, da skal det
vere en half Gyllene, eller og i det högesle en heel Gyl-
lene for en Æres Skyld, den maa han, som udvold er
til Sogneprest, give Lensmandens Skrivcre, dog skal Kirken
den bekoste, som hannera haver udsend. — Siden naar
'h'an koramer igien til Superattendenten med Bref, saa
skal han tage hannera iud i Rirken der udi Byen som
han boer, og for Alteret befale hannem sit Embide, med
saadan en Fandzone: — — —
Siden skal Superattendcnten mcd sit besegle Iiref for-
skikke hannera til Probsten, og tale hans Bedsle hos
hanuera, saa vel som hos de andrc Preste, om der erc
nogle flerc udi sammc By, dit som han forskikkes; og
saa skal han med Skrivclse tale hans Bedste til Raadet
og den hele Menhed, at han skal vere deris Predikere i
Guds Ord, og uddelc dennem Christi Sakraraenter. Saa
skal Probsteu om Söndagen eller den neste hclige Dag der
efter udi Prediken tale hans Bedste for Folket, og lese
Bispeus Bref, at han er rettelig kaldet, overhörd og til
Embidet beskikket udi den Kirke. — Naar vor Leusmand