Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (370,2 KB)
JPG (310,0 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlKSEORDIIUNTS. 49
frarafarne Konger verit holdet, og endnu allevegne holdes 1537.
aí' christne Förster, saa ville vi og, at Predikerne og 2. Sept.
alle andre, sora tiene enlen udi Kirkerne eller Skolerne,
med alle Studenter og Peblinge skulle nyde og beholde
de vonlige Friheide og Privilegier, som de her til dags
have haft, at de skulle blive fri for al Skat ogTönge, som
almindelig gaar over Almueo, di de have dog Besvoring
nog, om de staa deris Embide trolig for, hvilke de have
den menige Mand lil Tienste.
IV. Om Uphold og Forsiun til Guds Ords Tienere og
de Fattige,
-----------Laudssogne skulle lade sig nöye hver med
sin Sogneprest, om de kunde föde hannera, kan det iklie
een gjöre, da maa der legges een eller to af de neste
der til, men ingen skal eyge sig flere end tre til uden
obenbare Nöd trenger hannera der til, raen det er alle-
rede nog sagt. — Til Landspreslerns Ophold maa holdes
den Rente, som her til pleyer at udredes-----------Preste-
gaarde med Skov og Mark, som det dennem er tillagd
efter I.ove og Kirkeböger; Offer paa de tre slore Christi
Höytider, först i Messen, strax Epistelen er lest. ttem
for Brudvielse skal Sognepresten gives den vonlige Pen-
ning.------- "
Naar Landspresterne dö, da skullederis efterlevendis
Enker udi Sognerne med deris smaa Börn opholdes et
helt Aar efter deris Död', intil de kunde bekvemmelig
blive'forseete, og een sinde efter Mandsens Död skulle
de have enten Vinterseden eller Sommerseden og tage
Halvdelen af Tieude. Sa-a at dersom Sognepresten dör
efter Row (Rug) er soet, som bort efter S. Mortens Dag,
_ da maa hun med deu liele Rowhöst ogsaa have Bygseden
halv, med den halve tilkommendis Tieud, og holde saa
Soguepresten til Kost indlil et andet Aar hau tager Reuten.
— Men dör hanefter Bygseden, som mellom Woldermysse
') Fr. 3. Mai JG50.