Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (375,0 KB)
JPG (317,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


• 50 Kmkeobdinants.
1537. og S. Bartliolomei Dag, da maa h'un liösle det huu haver
2. Sept. soet, tage lialf Tiemlen, og have siden half Uowseden.
Men dör han mellom S. Bartholomei og S. Martini Dag,
saa maa hun beholde det Aars Tiende alsammen, og have
Rowseden alene, og holde saa Sognepresten til Kost intil
han tager Renten. Merí naar Aaret er ude, da skal hun
vige ud af Pieslegorden, om Sognepresten vil strenge,
dersom det og siunes den Efterkommere noget svort, saa
tenke sig det at faa igien udi sin Efterleverske alt hvad
hannem her udi affalder.-------
De Fattige til Behielpning skal al den Rente behol-
des som de her til dags ere vone at have, og hvad som
helst Gaver der forudeu velvilligen gives, de enten om
helige Dage samles, eller i andrc Modedid til föres.-------
Sognepresterne skulle almindelig alle enten leve kys-
kelig i Renlevenhed, hvilke det er givit, eller og gifte
sig. Dersoni de her gjöre imod, da skal man een og
auden siude paaminde dennem; ville de da ikke raade
der Bod paa, da skulle de settes ud af Embidet, og udi
deris Sted audre tilskikkes.-------—
V. Om Supcrintendenter og Probster, deris Medhielpere.
Superintendenter, som skulle holde denne Reformais
i Kirkeii ved Magt, skulle vere een udi hvert Stigt, og
til Mcdhielpere have en Piobst udi hvert Heret. — Deisom
Piobsterne have ikke nog i Sognene som de have,, da ville
vi legge dennem rondelig mer til, saa at de samme, som
af andre skulle have Umage, ei mue sielf lide nogeii Ar-
mod. Men naar som Probsterne af Nödtörlighed besöge
nogen Kirke, da skal Kirkcn give dennom een Mark, og
tage dennom fri udaf Hcrberg. — — —
Eíi Superattendent-------•— kaldes nu ikke tíl nogen
örkelöshed, som sodane pleye at vere udi, men til stor
Arbeyd, hvilket vi af Guds Naade vel kiende kuude, at de
paa Latiue skulle tractere og lære andre den helige Skrift,
predike Guds Ord for Folket ikke aleneste hieme i Byen,
der som de bo, men ogsaa over det heleStigt, hvort som