Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (386,3 KB)
JPG (330,7 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlRKEORDINANTS. , 51
helst de komme; de skulle holde vore Undersotte til at 1537.
vere fridsommelige og lydagtige, med den Undervisniug 2. Sept.
de sknlle udi deris Prediken gjöre om Herskaf ogLydelse,
som man dennem er pligtig; de skulle legge Vind paa,
at Predikerne mue alle retsindelig og endregtelig lære
Cbrisii helige Evaugelium og andet det der bör at fylle
(fölge) med, og at Soguepresterne med deris Hussinde
mue före et höfskt Lefnet------------— Förend de skiitke
dennem til sodan Tienste, skulle de höre deunem ílitte-
lig over; saa skulle de, naar de ere overhörde, og af
Lensmauden paa Kongeus Vegue stadfeste, skikke dennem
til Embedet, og med en Forskrift sende dennem saa he-
den til sin Kirke udi Herrens Nafn. — Men hvilke som
her imod gjöre og tage ikke vore paa sit Embede, den-
nem skulle de give Paamindelse og Advorsel, og straffe
denuem, saa at de euten bedre sig, ellerog tage Lens-
manden og Probsten til sig med nogle andre
Sogneprester, og sette dennem ud af.Embedet. — De
skulle og tage alle de Sager til sig, som Samvittighederne
ere anrörinde.-------Men Ægteskabssager mue de forvise
til os sielf eller vor Lensmaud. — - - — Efterdi de kal-
des da til sodant svort Arbeyd og Kirkens Forsyringe (For-
sörguiug), og vi ei ville at de skulle noget enten lidet
eller meget eske for deris Tienste, men at de skulle tieue
hver Mand forgieves med sodan deris Befaliug, undertaget
det de hos Landspresterne fortere med deris Folk og iiij
Heste, og udi Kióbstederne hos Kirkeveriecne, naar de ere
udi Visitals een sinde om Aaret, eller og naar nogen af
denuem for nogen nödig Sags Skyld ellers uogen Tid eskes
af nogen Kirke, eller han haver dog Behof at ferdes did
héden. Da love vi, som vi for Gud bekiende det plig-
tige at vere, at vi dennem skulle beskierme med vore
Lensmend. Og soin vi vel vide hvad det er Christus
siger: «En Arbeidere er sin Lön værd &c.» —------da
ville vi beskikke hver Superattendent en ærlig Ophold og
Besolding.-----------Dersom vi og siden i Sandhed kunde
forfaret, at dc have der ikke nog udi, da ville vi legge
4*