Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (399,0 KB)
JPG (327,0 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


52 KlBKEOBDINAIÍTS.
1537. til hvad der fattes. — — Efterdi det hör og de Chrisíne
2. Sept. tíI, at have Oinsorg for de Fattige, da holde vi det og
tilbörligt, at vi (naar Tiden saa begiver sig) vere onihyg-
gelige for Supperattendenterns og saa de andre Kirketieners
efterleveades Enker og faderlöse Börn.
Noget meer om Superattendenter, Probster og fattige Folkes
Kiste.
Superattendenten skal sielf have Tilsiun til alle Skoler,
og vide hvorledis der læres bode paa Troens Vegne og
udi andre bogeligeKonster; og han skal sette Skolemestere
dertil, hvilke han sielf, med Sognepresten og de bedste udi
Raad, haver overhört. Men Skolemestern skal sielf forsyrge
sig Hörne, som under hannem skulle tiene udi Skolen, og
tagedennem som Sognepresten kiender og holder dergodefor.
Superatleudens skal een siude i det förste, med fuld
Mj ndighed af os, og med vor Lensmaud, besöge alle Sog-
nekirker, og fatte eu god Besked paa alle Sogner, lade
beskrive alt det Gods der tilligger, med alle de Preben-
der, der udi ere, og beskrive alting udi klare Reíiister.
Saa skal han beholde et hos sig og antvorde vor Leus-
mand det andet os til hende, at man der udaf altid kan
forfare, om Kirkens Tienerc have nog at holde sig af, at
nogen ei lieller maa her efter röve fra Kirken naar han-
nem saa lösler.-------Over alting ville vi, atSuperallen-
deulen med vorLensmand skal ílittelig skrive os til, hvad
hver Sogneprest haver Behof til sin Föde, hvcr Predikere,
hver auden Kiiketienere, hver Skolemester og Hörre, at
vi dennem stadfesle hver en evig Ophold. Og dersom Kir-
kerne formue ikke saa megtt, da ville vi legge til hvad
der fatles.------------Probslerne skulle og have Forstand
udi Landsloven, og eeu sinde skulle de besöge alle Sog-
uerne hvert Aar og Raadet vere der over, hvor de komme
i Kiöbstederue. Og naar Kirkens Regenskaf er giord, da
skulle de forhöre med det förste, hvor retskaffelig Sogue-
presterne predike Evangelium, udlegge Börnelerdomeu,
uddele Sacramenterne, og i alle Maade staa deres Embede