Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (393,8 KB)
JPG (342,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlRKEORDINANTS. ., 53
for, og prydo det med et godl Lefnet, ogsaa om de erc vel
forsyrgede til deres Nödtörtighed. — Dernest skulle de
give Agt paa Sognefolket, at de mue vide livad de have
forbedret sig i den christelige Tro, hvilken de bekiende
-------hvorledis de skikke sig der eíter med deris Lefnet;
de skulle give Agt paa Kirkerne og paa Kergordene, og-
saa skulle de udspörie om Sognepresterne faa deris vonlige
Lön, som dem bör at have.-------Superattendenterne
skulle hieme, der som de bo, udlegge den helige Skrift
og stöndum prcdike, men aleniste cen sinde om Aaret
med vor Lensmand besöge Kirkerne hver i sit Stigt udi
leylig Tid, uden der og begiver sig nogen sönderlig Psöd-
törtighed, at de tiere have Behof at fare nogen sled. —
------Der skal og Superattendenten med vor Lensmand flit—
telig bespörie sig, hvorledis Predikerne og Skolerne hol-
dis, ogsaa hvorledis det gaar med Hospilalerne og Fattige
Folkes Kiste, og vere der om, at der intet fattes udi. —
Dersom Superattendenten bliver befunden at staa ikke sit
Embede saa ret trolig for som det sig burde, men lader
sig forkrenke enten af Sognepresterne med Gaver, eller og
nogen anden Forsömmelse han tager derfor, at han jo
ikke er orvogen til at gjöre det hannem er befalet; eller
og, det Gud forbiucle, han fulde udi nogen obenbare syndig
Last eller Kietteri, da skal man kiere hannem for Kon-
gen; saa skal han stedis til Ords i to eller tre andre Su-
peraltendenters Nerverelse-------— men dcrsom han ikke
raader Bod paa den Bröst eller Last, der han kan relte
sig udi, da skal han setles ud af sit Embede.------Naar
der udi nogen Stigt fatles enSuperattendent, da skulle alle
Sognepresterne aleneste og Kjöbstcderne i Stigtct komme
tilsammen Saa dog, at Kiikerne lige vel forsyrgcs med
Prcdikcu ogSacramenter. Tivcnde Dagcn efter hau er död
skulle de samles udi Byen der som Superatlendentens Bo-
lig er. Saa skulle de eudregtclig give fire Sogncprcster
fuld Magt og Myndighed til at udvelge een, den de kicnde
eu vcrd Mand og skikkelig baade i Lærdom og Lefnet.
Saa skullc samme iiij fylle hannem heden til dcn Super-