Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (338,6 KB)
JPG (302,3 KB)
TXT (1,5 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


JtJLedbns der, saavel for Danrnark som for Herlug-
dömmerne, ere udgivne deels almindelige Lovsamlinger,
deels særegne Samlinger for flere enkelte Afdelinger
af Lovgivningen, har man længe savnet en saadan Lov-
samling for Islands Vedkommende. Imidlertid har dog
Nytten og Nödvendigheden af en saadan Samling for
Island i Særdeleshed længe været almindelig erkjendl
saavel af Embedsmænd som af Andre, for hvem nær-
mere Kjendskab til den islandske Lovgivning og Admi-
nistration har været af Vigtighed. At der i de Danske
Samlinger, Qvart-Forordningerne, den Schouske og den
Fogtmannske, samti Collegial- ogDepartements-Tidenden
ogsaa ere optagne islandske Forordninger m. v., har
saameget mindre kunnet afhjelpe denne Mangel, som
endog flere vigtige ældre Forordninger, Island særlig
vedkommende, ere i Schous Register enten aldeles
udeladte eller kun optagne i ufuldstændigeUdtog, medens
man i de andre Samlinger for störste Delen har ind-
skrænket sig til at optage, hvad der er udkommet
igjennem Justits-Collegiet, det forrige Danske Cancellie,
men derimod kun sjeldent har optaget Bestemmelser
fra Rentekammeret, eller Directionen for Universitelet
og de lærde Skoler, der dog med Hensyn til Island,
især for Rentekammerets Vedkommende, have været
af indgribende Vigtighed. Desuden kunde disse Sam-
linger ikke, ifölge deres almindelige Bestemmelse og
store Omfang, give nogen særegen Oplysning om de
der optagne Lovbuds Gyldighed for Island, ligesom