Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (446,4 KB)
JPG (336,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


5d KlRKEOBDINANTS
1537. attendent, som nest er ved Honden, at han der bliver
2. Sept. overhörd, kan det ikke saa strax skee, saa mue de gjöret
det snarste de kunde. Dersom han döraer hannem da
skikkelig derlil, da skal han siden heden sende hannem
til Kongl. Mayestat, at han der bliver stadfest. Dersom
Kongen da annammer hannem, da skal han ved sine Be-
felsmend og Lensmanden der sammesteds gjöre hanneni
myndig udi Stígtet, og befale alle Sognepresterne, at de
skulle ansee hannem derfor, og lyde hannem i de Ærinde
som en Superattendent befalne ere. Ogsaa skal Superat-
tendenten sverie Kongen Troskaf, og at han vil vere fiittig
udi sit Embide og aaodelige Regiment, det han haver
paa Kirkens Vegne, af den Naade Gud giver hannem. —
------Naar sodan en Superattendenter da saa annammet til
Stigtet, da skal han aabenbare indveyes, i den Kióbsted der
som han skal bo, paa en Syndag eller nogen Höytidsdag
för end Prediken begyndes, ret for Alteret, formedels
Probsterne og v eller vj Predikere, de der nest hos ere.
Men den Superattendent, som der nest hos er boendis,
skal indveye hannem, saaledis som her siden eftorfylle
skal. — —
1542. sex 0g tyve Artikle, som bleve paa Reli-
A TVTfli ¦
glöns vegne bevilgede, samt^'kkede og beseg-
lede i RÍbe. 4. Mai 1542. — Disse Christian den
Tredies saakaldte Riber-Artikler [Rípar-artikular] ere al-
drig udtrykkelig indförte i Island, men dog sandsynligviis
anvendte af Geistligheden under eet med Ordinantsen selv,
förend deres vigtigste Bestemmelser optoges i Christian den
Fierdes norske Kirkeordinants 2. Juii 1607. — Finn. Joh. Hist.
Eccl. Isl. II, 662 siger: at Riber-Artikler ere förte til Island
1543, og III, 120: at de ere gjorte gjeldende somLov («in leges
relati»); det förste forholder sig rigtigt, men til det sidste fin-
des intet Spor, undtagen forsaavidt som enkelte Geistlige for-
pligtede sig til at holde dem. Den af M. Stephensen i hans
Dissert. S. 115 paaberaabte kongelige Befaling af 1543, hvorved
de skulde være paabudte som Lov, findes ikke ')• — Trykte í'örst
') Sandsynligviis er denne Stephensens Angivelse foranledi-