Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (376,0 KB)
JPG (334,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Riber-Artikleb 55
1542, derefter med Ordinantsen i Khavn 1553. 8. og siden of- 1542.
tere; Islandsk Oversættelse utrykt i det kgl. Bibliothek, Thotts 4. Mai.
Saittl. Nr. 596. 8°. — Uddrag.
Vi Chrislian &c. G. A. V. at efterdi der tit og ofte
er beret for os, hvorledis at vbr Reformats og Ordi-
nanls--------ikke ved Magt lioldes, eller hertil haver haft
sin Fremgang som det sig burde. — — Da have vi diss
til Behof ladet alle vore Befalningsmend, dcsligeste alle
Superintendenlerne over alle Stigterne, over alt vort Rige
Danmark, forskrive hid til os, til vor Kiöbsled Ribe, og
befalet samme vore Superiotendeuler al de skulde optegne
alle Bröster, hvormed de visle og kundo tenke at samme
vor Ordinants mest og höyest med blev forhindrel, og
dem paa Artikle overantvorde os, hvilket de ogsaa giort
have. Hvilke samme Artikle vi nu med vort elskelige
Danmarliis Rigis Raad, som nu her hos os tilstede er,
have i alle forskrefne vore Befalningsmends for Sligterne
Nerverelse disputeret, överveiet og i saa Maade beraad-
slagel og samtykkel, som her efterfölger. Hvilke samme
efterfölgende Artikle alle og hver serdelis lige med for-
skrefue vor Ordinants, som vi om. Religionen have ladit
udgaa, ville at skulle ved Magt holdis. Dog skal forskrefne
Ordinants ligcvel blive ved sin Magt, og dermed vere
uforkrenket i alle Maade.
1. Först at sorn Superinlendenterne bave givet os
tilkiejide, bvorledis at hvor nogeu Sogneprest dör eller
afgaar.her i Riget, da pleie menige Sognemeud at trette
om en Sogneprest at udvelie igieu, hvoraf tit og ofteskeer,
at hvilken Persone som haver mest Slegt eller Venner i
en Sogen, eller haver ddii stórsle Part paa sin Side, den
bliver Sogneprest hvad heller han er duelig cller lærd
dertil eller ei. Da ville vi at dermed herefter saa holdis
skal, at naar nogen Sogneprest döer eller afgaar, da skulle
get ved Udtrykket hos Kongslew (Private Rets förste Grunde
I, 230)', der bereiter, ligefrem efter Finn .lonsson, at Ri-
ber-Artikler ere «förte til Island» (o: bragte derover, ved
Biskop Jon Arasons Udsendinge) 1543.