Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (409,1 KB)
JPG (337,9 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Riber-Aktikler. 57
perintendenterne kende dem gode og duelige der fore. — 1542.
8. Og hvis som nogle Jorder og Eyeúdomme ere komne 4- Mai.
fra Rirkerne eller Prestegaardene med Uret, da skulle Be-~"
falningsmendene for Stigterne dele samme Eyendomme der
til igien.-------17 Item, dersom en Bonde haver nogen
Sogneprest noget til at tale med Rette, da skal han tale
hannem til for Herritsprovsten, i hvilket Herrit han iboen-
dis er; og Herritsprovsten skal være pligtig til strax at
hielpe Bonden saa meget som ret er, over samme Prest-
mand, saa fremt som Presten ikke vil lade sig af Bon-
den fordele til Tinge.-------22 Item, naar nogen Super- . .
intendent döer og afgaar, skal den Superintendent som
udvæles igien give sig til Domkirken og anaammesamme
Stigt og Embede efter vor Ordinanlsis Lydelse. Og slial
samme Superintendent, som udvæles, nyde, bruge og be-
holde den Rente og Residents som han tilforn havde, it
halft Aar der nest efter i det mindste, dog ikke ílylte för
end om Paaske ejler S. Michelsdags Tide, og den afdödis
Superintendentis Hustru skal bliveogsaa længe boendis paaSu-
perintendentens Residents, ogskalhun til sin og den dódis
Superintendentis Börns Bedste beholde Halvdelen af det
tilkommendis Aars Renle, som Superintendenten tijkommer.
-------26. Item, de som ikke holde helligt alle Söndage
og andre höytilige Dage, som ere bcrammede og budne
i vor Ordinants, og fincJes der imod at giöre, enten med
Ægt eller Arbeide, da skal liver af sit Herskaf derfore
straffes, ligesom for Hellebröde efter Loven, som er tre Mark.
-------Givet i vor Kiöbstæd Ribe, Torsdagen nest efter Sanc-
torum Philippi og Jacobi Apostolorum Dag, Aar &c. Mdxlij.
Anordning om Præsternes Underholdning i 1542.
Skalholts Stift. Khavn 19. Novembr. J542. — i9.Novbr.
AdditamentaiRbhavnsUnivers.Bibl.Nr. 30,p. 179; forhentrykt
iRjöbenhavnske Selskabs Skrifter, V, 277; M. Ret. I, 241—243;
Christian den Tredies Historie II, 368.
Vi Christian &c. G. A. V. at menige Sognepre-
ster udi alt Skarholt Stigt paa vortLan'd Island have nu