Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (386,1 KB)
JPG (324,5 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


38 Om Præsternes Indtægter
1542. ladet give os lilkiende dennom belangende, at efterdi
19. Novbr. Messcr og Vigiiier, og andeu saadan ugudelige Cere-
monier og Misbrug, som hertil desverre haver været
brugt der paa Landit, skulle nu blive, som tilbörligl er,
aflagde: da vil deris Rente og Underholdinge der med
blive dennom formindsket og for ringe for at upholde
dennom og deris Dústruér og Börn nied. — Da paa det
al Sognepreste og de Guds Ords Personer og Tienere, sora
sktille predike og lœre den faltige simpel og uforstandige
Almue Guds hellige Ord og deris Siels Salighed , mue
ligerve) have og fange deris nöttorflige Uppholdinge, og
der med Tiden ikke skal blive Bröst for Sogneprester for
deris Upphold Skyld: da skal vor Lensmand der paa
Landet med os elskelig Her Gitzer Ennertsen, vor Su-
perintendent udi Skarholt Stigt, have Fuldmagt og Be-
faling at forfare samme Sognepresters Rente og Upphol-
dinge, og hvilke Soguepreste da findis, som ikke have
Rente nok at kunde nöttorflig holde sig af, da skulle de
tage saa mögen Rente af Kirkernis Part afTienden, hvor
Kirkerne ere saa bygde at de det ikke sielf Behof have,
og legge samme Kirkens Part til Sogoepreslernis Under-
holdinge, lil saa lenge vi knnde udi andre Maade lade
finde Raad til samme Sognepresters Underholdinge.
Desligeste ville vi, at Bönderne og Almuen der over
alt Skarholts Sligt skulle ber efter som tilforn give deris
Sogneprester deris Hötolde ogJordferd, efter som
de af gaminel Tid gjort have. — Ikke ville vi heller at
Sognepresterne der over alt Skarholls Stigt skulle besveris
med nogeu Tiunge ellcr Udgift af vore Lensmend,
uden de vore egne obne Breve der om fangendis vorde.
— Givet paa Vort Slot Kjöbnehafn, Söndagen næst for
Vor Frue dag præsentationis Aar ro. d. xlij.
1545. AabentBrev, hvoryed Præsters Ægte-Hustrner
13. Marts. 0g fiöm i Island tilstaaes fuld Arveret. Kol-