Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (402,6 KB)
JPG (331,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Ahveret. 59
dinghus 13. MartS 1545. * Register over alle Lan- 1545.
dene 4, 19; trykt efter Originalen i Kjöbenh. Selsk. Skr. V, 13- Marts.
279; M. Ket., 253-255; Christian den Tredies Hist. II, 393.
Vi Christian &c. G. A. V. at vi af vor synder-
lig Gunst og Naade, saa og paa d.et at Preslemcndene
paa vort Land Island skulle have des större Aarsag til at
give denoom udi et godt, erligt og christeligt Lefnit, og
hver hcr cfter have sin egen Egtehustrue, og ikke förc
saadant Ióst Skjörlefni;, som hcr lil dcsverre skcet er,
have undt og tilladet og nu med dette vort obnc
Bref unde og tilladc, hvilke af sammc Prestcmcnd ellcr
andre geisllige Personer der paa Landct, som giltc sig
udi et godt erligt Egtcskab og tagcr sig en Egte-Hnstrue,
da muc og skulle sammc deris Egte-Hustruer og bcggis
deris rettc Egle-I!örn, som de cfter dcnnom ladcndis vordcr,
efter samme Prestemcnds Död værc deris rette Arvinge, at
arve efter dennom alt deris rette efterladendis Gods og
Arf, rörendis og urörendis Gods, som dcnnpm siclf
med rette tilhörcr, ligesom andie Egte-tlustruer ogBörn
der paa Landct. — Dog saa, at for1" Prestemend skulle
være pligtige til at prcdike og lere deris Sognefolk Guds
hellige Ord og Evangelium rent og klart, og giöre den-
uom tilbörlige Ticncslc udi Rirken og uden, baade mcd
Sacramenternes Uddielinge og andcn Rettighed efter gud-
dommcligc Indsctningc og liefalingc, og i alle Maade skikke
dcnnom efter vor Ordinants, som vi om Religionen og
anden Kirkernis Ordning mcd vort elskelige Rigcns Raad
og eftcr andre lerde Mends Raad og Samtykke haver
ovcr alt vort, Rige Daumark og Norgc ladct udgaac. —
Cum inhibitione solila. Dafum Koldinghus, Fredagcn nest
efter Söndagen Oculi. Aar &c. M. d. xl. v.
Althingsdom, afsagt af Laugmændene samt 1545.
Sysselmænd og Ijaugrettesmænd og bekræftet 30- Juni-
af Lehnsmanden og Althinget, orn ndenlandsk
') See tér-^tet. 1551.