Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (405,1 KB)
JPG (328,2 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Om Islands Segl. G5
preslakaup þeirra presta sem eru í Vestmanneyjura, eptir 1545.
fyrrgreinclum máldaga, og herra kónginn öngva tillölu 7. Sept.
eiga ne átt hafa til fyrski ifa&rar flskatíundar. — Samþykti
þennan vorndómnu'b oss fyrruefndrheiraGissur og setti sitt
innsigli me& vorum fyrrnefudradórasmannainnsiglum fyrir
þeltadómsbréf, skrifaBí sama staö, degiogári semfyrrsegir.
Aabent Brev til Island om Landets Segl o. s. v. 1550.
Nyborg (28. JanuarJ 15501. Tegnelsebqg paa a|leC2^anuarO
Landene III, 127 b. — M. Ket. I, 265—6; F. Joh. Hist. Eecl.
ísí. II, 302; Christ. d. III.« Hist. II, 431. — Uddrag.
Vi Christian &c. helse eder alle: Biskoper, Pre-
later, Provcster, Prester, Láugmend, Laugrettismend;
Bönder og menige Almue, som bygge og boe over alt
vort Land Isselaud evindelig med Gud og vor Nade.
— — — og skikke vi eder nu med os elskelige Lau-
ritz Mulle, Fogit paa for" vort Land Island et Indzegel,
som vi ville at I skulle bezegle de Breve med, som skulle
udgivis, sora Landit og den meníge Mand anrörendis er,
og at I tilforordinere 6 eller og 8 Mend af de agtest og
beste der paa Landet, som samme Indzegle altid have-
udi deris Forvaring, paa det at same Indzegle ikke skal
komme til nogen Vanbrug. Givit paa vort (SIoi) Nyborg
(Tisdagen post conversionem Pauli aposloli Aar 1550).
Aabent Brev, hvorved Præsters Ægtebörn (il- 1551.
lægges fuld Arveret. Khavn 20 Februar 1551A 20jFebr.
— Orig. i Arne Magn. islandske Diplomsaml. Fasc. LII Nr. 1,
med vedhængende Segl; Register paa alle Landene 5, 537. —
M. Ket. 1, 297; Cbrist. d. III." Hist. II, 457; Jonsb. danske
Overs. S. 360, urigt. henfört til 16. Oktobr.
Vi Christian &c. G. A. V. at vi af vor synderlige
Gunst og Naade have undt og lilladet, og nu med dette
vort aabne Brev unde og tillade, at alle Preste, som
ere eglegifte eller herefler egtegifte vorde over alt vort
Land Island, at deris Börn og Afkoramere mue arve deris
Fader og Moder, som andre verdslige Egtefolk paa vort
0 see Reskr. 9. Mai 1593. — =} jevnf. 13. Marts 1545.
5