Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (376,4 KB)
JPG (321,3 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


66 Instwjction for Paul Hvitfeldt.
1551. Land Island gjörendis vorder. Thi forbiude vi alle, ehvo
20. Febr., de helst ere eller vere kunde, serdelis vore Fogetter,
Embitsraend og alle andre, for"e Prestemend, som egte-
gifte ere og deris egte Börn her emod paa Arve over alt
for"e Island, efter som forskrevit staaer, at hindre eller
i nogre Maade Forfang at gjöre, under vor Hyllest og
Naade. Givit paa vort Slot Kjöpnehafn, Sancti Galli con-
fessoris Dag, Aar Mdlj.
1552.
13. Marts.
Kongelig Instruction for Paul Hvitfeldt, som
Lensmand i Island. Dronningborg 13. Marts
1552. Tegnelser paa alle Landene, IV, 52; M. Ket. I,
298-304; F. Joh. Hist. Eccl.Isl.II, 312—315; Clirist. d. III."
Hist. 477—80. — Uddrag.
Erende og Verve, som vi Christian &c. have til-
trott og befalet os elskeligPouell Huitlfeldt, vor Mand og
Tiener, paa vort Land Island at udretíe.
Först efterdi vi nu er kommen udi Forfaringe, ingen
almindelige Skolcr at vere der paa vort Land lsland, og
derfore findis faa lerde eller duelige Prestmend udi bi-
belske Skrift at vere forfaren, det til stor Seels Voede og
Farlighed. Da paa det at saadan Forblindelse og Van-
vitlighed kunde Jíer efter afstillis, Guds hellige rene Ord
maatte leris, predikis og forkyndis, en christelige Reli-
gion der med at bögge: da ville vi, at efter denne Dag
skal funderis, stigtis og upholdis, först hosSkalhoIt Dom-
kirke en almindelige Skole og der hos en lerd gud.frögtige
Skolemester, saa og tvende Locatter, og xl Personer samme
Skole at besöge, og desligeste hos Hole Domkirke en
Skole, en Skolemester og tvende Locatler, saa og xxiiij
Personer, dennom at tilholde hos Domkirken dagcligen at
sjunge og lœse bibelske Sangen og Læsning, efter som
tilfoi'n gjo'rdis og sangis her hos Domkirken de tempore,
og udi saa Maade dennom at.usitere og bruge hos Kir-
ken udi bibelske Sang og Lesning, at naar som helst at
nogen af Landspresterne afdöde og afginge, da skulle
Sognefolket vide at have deris Tilllugt til samme Skolo