Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (384,2 KB)
JPG (315,0 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Instmjctkw fou Pael Hvitfelbt. 67
og Domkirke, om hvilken Person da lengst og bedst haver 1552.
lert og skikkeligst var til det Preste-Embide ígjen at *3- Marts.
komme. Derfor skal for"c Pouell Huittfeldt med bcgge^"
Superintendenterne og Biskopperne, saa og voris Foget
og nefalingsmands Oververelse overvegc og tillígge mange
Hundritt og Quigelle efter Landsens Viis, som skal af
Stigternis Gods udleggis til for" Skolemesters, Locatters
og de for™ Personers, der hos Skolen leris og upholdis
skal, til deris Underholling, Klede og Böger, at enhver
af samme Skolemester og Locatler skal self vide at kreve
og upbere saadanne sin Rente af Bönderne ogTienerne,
paa Godset sidde, og self derover megtige at vere, paa
det at ingen gjerige eller uskikkelige Biskop skulle den-
nom samme Rente forhindre, og samme Skole og Religion
der med igjen at nederleggis. Siden ville vi ydermere
lade vore Breve der om udgaae og saadanne Ordning og
Skik skal blive vareude og bestendige.
Skai og for" Pouell Uuitlfeldt det saa hos begge
Superintendenterne af Skalholt og Hole Stigt forhandle,
at de ingenledis Ulskikke eller forordinere nogen deris
Svogere eller Slegtinge, der verdslige Personer ere, eller
nogenne Legemend at vere Provestere eller Oföcialler, sig
med Religionen at befatte, men alene de Prestemend,
som bcst ere lerde og mest gudfrögtige ere. —-------
Sammeledis skal hau og formane begge Superinten-
denterne, saa og vor Foget og Befalingsmand, at de tro-
ligen underviser og forholder hver Maud der paa Island
retferdigen at tiende af Fisk og andet, efter som af gammel
Tid veret haver, og den at delis og skiftis under os,
Kirken og Presten, efter vor Ordinands Lydelse.-----------
-------Drottningborg Söndagen Reminiscere, Aar co.
d. 1. paa det andet.
Paul Hvitfeldts Reglement for Skolerne i (1552.)
Island. Uden Sted, Aar og Dag. Trykt efter
Rektor Thorkillii Afskrift i det kgl. Bibl. JSy kgl. Saml. Nr.
338. 8; jfr. en Afskr. i Geh. Arch. «Island 4de Supplement
5'