Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (378,8 KB)
JPG (320,7 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


68 - Skolereglement.
(1552.) Nr. i a..» fol. 6; Finni Jo'h. Hist. Eccl. Isl. III, 167; M. Ket.
I, 304-307; Christ. d, III.-Hist. II, 481.
Hvorledes Povel Hvitfeld forordnede om Skoleme.
Disse efterskrevne Artikle skal hver Biskop paa Island
holde med deris Skoler, hvilket jeg paa Kgl. M" vegne
haver tilsagt og befalet dennem efter höibemeldle Kgl.
M'" Villie.
1. Skal hver Biskop holde een god Skole og der udi
24 IHíóTepiUer for Guds Skyld, hvilke hannem med Skole-
mesteren siunis bedst tilfaldne, og skulle ingen af disse
24 indtagis udi samme Skoler, uden de, som ville love
derved at blive og vel at lære, og siden tiene Gud og
Kirken hvor de blive til kaldne. — ^ltem'skal hver
Biskop holde een Skolemester udi hver Skole, som skal
lære fornævnte Pilter, og een Hörer, hvilken Skolemeste-
ren siunis bedst. — JJ^ Item skal hver Biskop give sin
Skolemester til Lön hvert Aar 60 Daler, udi Smör, Vad-
mel, Fiske, Daler og Sólv eller anden Vare, hvad han
vil have, og skal det giéldes hannem udi god og hefelig
Tid, óg skal foi'bemeldte Skolemester have af Biskoppen
til sin Kost hvert Aar: 1 godt Nöd; 4 gamle Faar; 6
Tönder Malt; 3 Tönder Meel; 1 Tönde Salt; 1 Tönde
Smör; 2 Hundred'e Fiske og dertil Melk og Skjór naar
hanuem Behov gjöres. —JLJtem skal fornævnte Hörer
eller Locat, om Skolemesteren siunis hannem at kunde
sit Embide og Kald vel foreslaae, have til Lön hvert Aar
20 Bd. udi fornævute god Vare, og god tilbörlig Kost
saa han kan vel hielpis. — 5. Item skal Biskopen holde
fornævnte Skolepilter med god Mad og Drikke paa Lands
Vise, saa hver af de störste fanger paa Fiske-Dage til
hvert Maal 'k Part af een gild Fisk cller en halv Medtel-
Fisk og dertil Smör, men om Fisken er ikke saa meget
til, da skal dennem gives Kager og andet isteden. Men
de mindre skal hvcr af dennem gives '/4 af eu god Fisk,
dog han er ikke gilder, eller en halv Tösling, Smör der-
. til, Melk og Skjör, og naar Kjöd spises, at de da kunde