Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (391,9 KB)
JPG (325,2 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Skoleregiæment. 69
faae saameget at de kunde hielpe,s, og skal der lægges Söl (1552.)
og andet paa LaDds Vise paa Bordet nied, ora de ínadii~~~~^~~~~"
have mereBehov end nu er sagt. —6. Item skal dennem
og gives Mad udi timelig og hefelig Tid, paa det de ikke
forsömmer deris Lectier eller bliver utidig til Lectien at
höre, som er först da Klokken er ti om Formiddag, og
siden til Klokken er G om Aftenen udi det seneste. —
7. Item om saa kunde skee, at Gud lader nogen af den-
nem blive siuge eller kranke, da skal dennem gives saa-
den Fisk eller blöd, om han kan faaes, og nogen hed
Melk, saa meget hver Dag at hver af dennem faaer 1
Mark Melk til hvert Maal i det mindste, eller mere om
det gjöres dennem Behov. Og skal dette gives dem hiemme
paa Staden eller Biskopjgaarden, og ikke forsendes til
Staderbolen eller andre Steder fra deris Lectier. — 8 Item
skulle fornævnte Skolepilter have Vadmelsklæder, saa de
kunde være ufrosne, saa at hver af de störste faaer hvert
Aar 10 Alen Vadmel til Klæder, og hver to Pilter een
Rekkevod at ligge udi, ogskal hun gives dem hvert audet
Aar, og de mindre Pilter hver 7 Alen til Klæder, saa og
een Rekkevod at Iigge udi, som för er sagt, og skal dette
gives dem udi tilbörlig og hefelig Tid, om Mikelsmisse.
9. Hcm skulle Biskoperne holde fornævnte Skolepilter med <•
Böger og Papir, saa meget de kunde hielpes med', dem
som fattige ere. — 10. Item skal dennem faaes Lius udi
Skolen, saa meget de kunde hiclpes med i baade Lectier
og siden, naar de gaaer a'f Skolen, at de da faaer een
Lamþe eller Lius, at de kunde repetere deris Lectier ved,
og gaae til deris Seng med. — 11. Item skulle forskrevne
Skolepilter ikke sendes bort eller forhindres fra Skolen og
deris Lectier, enteu med Færd, Arbeide eller nogen anden
Tövelse, men de skulle alle blive ved Skolen Vinter og
Sommer, og ikke derfra hindres i nogen Maade.
Instrnction for Knud Stenssen, Lensniand i 1555
Island. Nyborg, 20. Marts 1555. - Tegneiser 20-Marts-