Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (383,3 KB)
JPG (327,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


70 lNSTRUCTION FOR KNUD STENSSEN.
1555. paa alle Landene, IV, 528; F. Joh. Hist. Eccles. Island. II,
20. Marts. 329—331; M. Ket. I, 357-362; Christ. d. III.' Hist. II,
-------—- 515-17. - Uddrag.
1. Först, at eftcrdi Kgl. M' forfarer, at paa Island
findis mange smaa Capeller, udi hvilkc mangestcds er be-
frygtendis at udi skeer stor Guds Forlörnelse, og der til
have Presterne, som dennnm besöge, ikke dcris tilbörlige
Underliolling, og ei belJer kunde gjöre der slig Guds-
tjeniste, som dennum burde. Da paa det at mcd samme
Capeller niaatte gjöris en anden Skik, og Guds Ere kunde
dcr med forfremmis, og vore Undcrsotte kunde vere
nötteligest, skal.KnudStenssen tage til sig beggeSuperin-
tendcnterne paa Island, Laugmendene for sönden og
norden, og der til nogne af dc forncmiste Bönder paa
Island, og forsamlis til Althing og dcr med dennum over-
vege dcn Leilighed om samme Capeller, og gjöre der
Ordning og Skik paa, som kan være Gud almegtigste,
, bans hcllige Ord til Forfremmelse og mcnige Island til
Godc og Bestc, til deris Siel Salighed, og hvis der om
beslultis, forhandlis og samtykkit vordcr, at det siden for-
skrivis til Kongel. Majest., og Kongel. Majest. vil derpaa
givc sin Confirmatz.-------
• — — 3. Dcsligeste paa det at menige Clerkerie paa
Isíand kunde saa mögit dcs bedre fangc dcris Undcrhol-
]ing og Kirkcnne kunde blive bygt og forbedrit, haver
Kgl Majest. tilstedt, at Kroncns Tienere, Stigtens Tienere
og Klosters Tienere skulle herefter alle tiende, som andre
Bönder og Tienere ere pligtige at gjöre paa Island, og
Ticnden at skiftis udi fire Parter: en Part Superintenden-
ten, den anden Part Presler, den trcdie Kirken og den
fierde til fnttige Folk, dog at der skal havis j:od ílitlig
Indseendeaf Kougel. JM" Lensmend, Fogetterog alle andre
paa Island, at samme Tiende bliver retferdcligen skift, saa
det gaaer ligcligcn til og deFaltige ikkefangeden minste Part.
Haver og Kongcl. Majest. bevilgct, at saa holdis skal
med Tienden af Vestpenö, at de som boe paa Vestpenö
skulle her efter tiende deris fuldvanlig Tiend til Kirken,