Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (385,4 KB)
JPG (331,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Instrcction for Knto Stenssen. 71
meden de som drage ud med derisBaade ogliggepaaKongel. 1555.
M" Grund, de skulle give til Eongel. Majt. L'ndergift af ^TXT^T
derisBaade, som derpleier atgivisafandreBaadepaalsland,
ogden Undergift haver Eongel Majt. undt til PresternisUnder-
holling og til Kirkenis Bygnings Behof paa Vestpennö.-------
6. Naar Superintendenten vil, og er fornóden at han
skal visitere og omdrage udi Sligtet, og forfare og have
Upseende at Sogneprester og andre Geistlige holde den-
num skikkelig udi Lefnet og Lerdom, da vil Kgl. Majt.
at hver Sysselmand skal vere forpligtet at fölge Superin-
tendenten over alt det Syssel, som han udi erSysselmand,
og med Superintendenlerne have flittigé og god Indseende,
at Ordinantzeu, som Kgl. Majt. om Beligionen haver ladet
udgaae, bliver udi alle Maade ved Magt holdet. Givet
paa Nyborg Slot, Onsdagen nest efter Söndagen Oculi,
Aar co. d. 1. v.
Forslag til Anordning om adskiiligePunkter i. juií.
i den geistlige Administration, Tiendens Er-
læggelse m. v. i Island. 1. Juli 1555. —
Denne saakaldte „Bessasta&a sanihykt" er vedtaget af begge
Biskopperne, begge Laugmændene, to Præster og to Lægmænd
af hvert Stift paa Bessasta& den 24de Juni, men under-
skreven 1. Juli 1555. — Den er forfattet soni Svar paa Knud
Stenssens lnstruction af 20. Marts 1555; Kongens Besolution
er meddeelt i Knud Stenssens anden Instruction 16. April 1556
(see nedenl'or S. 73). Uagtet flere af dens Punkter ikke have er-
holdt udtrykkelig kongelig Sanktion, ere de dog, som byggede
paa ældre Sædvaner og Domme, vedblevne at være gjeldende.
— Dette Aktstykke er trykt med dansk Oversættelse hos M.
Ket. I, 362-376. — Dddrag.
— 1. I fyrstu grein, þa& Ybar Kóngl. Majest. áhrærir
um þær hálfkirkjur og bænhús, eba um þær a&rar kirkjur
sem ekki eru nau&synlegar sóknarkirkjur, þá skyldu
raeo öllu af takast. J>ví höfum vér fyrgreiudir menu
um þann sama articula eptir Yoar Kóngl. Maj* ná&ar
bréQ, bobi og skipan, samþykkir oroi&, svo a& fyr sag&ar
kirkjur og saúnghús skyldu me& öllu af leggjast, utan