Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (370,6 KB)
JPG (315,4 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FoRTALE. V
maa vistaok ogsaa henföres hertil, da del deels sees
at være fremkaldt ved Stiflamlmand Rantzaus virksomme
Opmuntringer, deels' nctop er udarbeidet af de to
Mænd, soni af Gonsistorium vare udnævnte til Med-
hjelpero ved den nævnte Lovsamlings Udarbeidelse.
Omtrent ved samme Tid har Hannes Finnsson,
senere Biskop i Skalholt, fornemmelig af Geheime-
Archivels Samlinger og det Dansko Cancellies Regi-
slranter udskrevet en betydelig Samling af (IKongebrevc
lil Island" fra 1448 til 1756, hvilken Samling, bestaaende
af 13 Bind i 4'°, senere er kjöbt af det Offentlige blandt
Biskop Steingrim Jonssons efterladto Haandskrifter, og
findes nu i Stiftsbibliotheket i Island. — Noget senere
ere to meget vigtige Samlinger komne for Lysct, nemlig
en stor Deel af de vigligsle Geistligheden og Kirke-
væsenet i Lsland vedkommende Anordninger, Reskrip-
ter m. m. ihdtil 1740 i Finn Jönssons berömte Værk:
Historia Ecclesiaslica Islandiæ. I—IV. B., Haí'niæ 1772—
1778. 4'°, og cn Samling af „kongelige Forordninger
og aabne Breve som til Island ere udgivne" í'ra 1449
til 1730, ved Magnus Ketilsson, Syssehnand iDalaSys-
sel, i Hrappsey 1776—1787, 3 Bind i 4'°. — Foruden
uisse findes ingen Samling aí' lignende Arl fra forrige
Aarhundrede for Islands Vedkommende, der fortjener
at nævnes, med Undtagelse af Althings-Akterne, hvor
en betydelig Mængde af de efterhaandcn udkomne
og paa Allhinget publicerede Anordninger, Reskripter og
Resolutioner m.v. íindesdeels trykte, deels afskrevne, for-
saavidt nemlig som selve Akterne ikke ere blevne trykte.
Ifölge Gancellie-Skrivelse lil Landsoverrelten i Island
af 2. August 1800 blev det overdraget bemeldte Ret
at oversætte og paa offentlig Bekostning at udgive de
Island vedkommende Anordninger og anclre Bestem-