Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (375,9 KB)
JPG (317,0 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


76 Tiendes Henlæggelse til Skalholt.
1558. til Skallebolts Stigt paa vort Land Island, er Superinten-
"rpCTr" dent udi for°" Stigt, maa og skal han til sin Under-
holding nyde, bruge og beholde al vor og Kroncns Tiende
af disse efterskrcvne Syssel, som ere AufFtfierde ' Syssei,
Syde Sysseí, Arne Syssel og Issefierdts Syssel. Thi for-
biude vi o. s. v. Kjöpnehafn den xxviij Febr. Aar co.
d. 1. viij.
13. Decbr. Den koldingske Reces. 13. December 1558.
Indfört i Island som subsidiær Lov navnlig med Hensyn
til «Ketteri» ved Fr. 20. Marts 1563. — I Geheime-Archivet,
«Danske Kongers Historie» Nr. 31. fol. 150—166. Trykt i
Khavn 1559 og siden oftere.
Vi Christian den Tredie <fcc. G. A. V. at vi for-
fare, at de Recesser som vi have ladet udgaa siden vi
med vore elskelige Rigons Raad Iode udgaae den Reces
etc. Mdxlvij udi vorKjöbsted Kjöbenhafn, samme Recesser
have giort hos vanvittige Herritsfogder og Dommere Bé-
sværing, fordi at de ikke kunde vide dem derefter at rette.
Derfor have vi nu med vore elskelige Danmarkis Rigis
Raad, som nu her hos os til stede ere —-------dragit
samme Recesser alle udi deune efterskrevne Reces-------
og hvis denne Reces ikke forklarer, da skal man rette
sig efter Lovon, dog skal deu Reces, som vi med vort
elskelige Danmarkis Rigis Raad, Prelater, Adel, Kjöbsteds-
mend og Bönder have ladit besegle og udgaa her med
vere uforkrenkit udi alle Artikle, som her udi ikke be-
nefnd ere. — —
60. Om Hoersag og Jomfrukrenkere.2)
Hvilken Egtemand som haver sin Egle-Hustru leven-
dis, eller hvilken Egte-Hustru som haver sin Egtemand
levendis, og bliver befunden i aabenbare Hor, saa det er
0 d. e. Austfjaroa-sýsla (nu begge Múla-Sysseler), Sí&u sýsla
(nu Skaptafells-Syssel), Árnes sýsla og ísafjar&ar sýsla.
') Storedom 2. Juli 1564; aab. Br. 13. April 1565; Ægte-
skabsordinants 2. Juni 1587.