Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (394,0 KB)
JPG (316,6 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


78 Tiendes Henlæcgelse til Holum.
1560. Sysler mue og skulle vene og blive hos for" Skole
^Marts.,f0r norden, til saa lenge vi anderledis dcrom tilsigendis
vorder, dog saa, at os elskelige hederlig Mand, Herr
Oluf Hjaltensenn', Superintend.ent der sammesteds, skal
aarligen uppebere samme Tiende, og den siden at forvende
til Skolens og de fattige PeblingersNytte og Underholding,
og til intet andet. Givit o. s. v. (Aarhus den xxix. dag
Martii Aar &c. M. d. Lix — rettere: Mdlx.)
1563. Aabent Brev, at Klipper2 og Vildvare
aojMarts. soni sæiges i isiand, Skal först tilbydes Kongens'
Lensmand tilkjöbs. Khavn 20. Marts 1563 3.
- Reg. p. a. Land. 8, 514 b; M. Ket. H, 18-19 islandsk
Oversætt., nied hans Oversætt. igjen paa Dansk.
Vi Frederik den Anden &c. G. A. V., at efterdi
vi behöve til vort egit Behof nogen Ganger, og forfare
at de ere paa vort Land Island tilfangs: da ville vi al
vore Undersaatte der paa Landit ingen Klipper skulle af-
hende, förre de denom tilforn tilbiuder vor Lensmand
der sammesteds; ei heller skal nogen Fremmede mue ud-
före der af Landet nogen Klipper, uden de have dertil
Forlof af for" vor Lensmand. Sammeledis hvis Vildvare
der falder paa Landet4, ville vi udi lige Maade at vore
Undersaatte skulle först tilbiude for- vor Lensmand. —
Thi bede vi og biude alle vore Undersaatte paa for"
vort Land Island, som Klipper eller Vildvare have at
selge eller afhende, at I denom vor Lensmand först til-
biuder, han skal eder dennom, dersora ,de ere vor Gad-
') d. e. Ólafr Hjaltason.
a) d. e. Heste (— Klepper, Klepperter).
a) Dette Brev er, mærkelig nok, endnu paaberaabt'af Rentek
i Skr. 19. Jan. 1833. — Man finder iövrigt fra Frederik'
den Andens Tid mange Breve, bvori den fra gamle Tider i
Norge og Island gjeldende kongelige Forkjöbsret erbenyttet.
4) «sem erskollaskinn, birnaskinu, rosmbvalstennur ogstórar
hvalatenntir», tilf. den isl. Oversætt. (M. Ket. anf. St.)
uden Tvivl som Forklariug.