Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (405,8 KB)
JPG (327,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KONGELIG FORKJÖBSBET. 79
ning, for et skielligt Verd afkiöbe og betale. Fordrister 1563.
sig nogen til at selge eller afhende til nogen Fremmede^^^'
enten Elipper eller nogen Vildvare, förre lian denom vor
Lensmand paa vore vegne tilbiuder, eller og nogen Frem-
mede uden Forlof dcnom at udföre, da skulle de, hvis Bröst
saa findis, have forbrot til os og Kronen saa mögit, som
sammu Klipperog Vildvare ere verd, og der til straffis som
vedbör. Datum Frederiksborgdenxx. dagMartii AarMdlxiij.
Forordning om Afgjörelsen af de Tilfælde, 20- Marts-
som ikke omtales i Islands Lov. flYederiksborg
20. Marts 1563. — Reg; paa alleLand. 8, 515 b; Finn.
Joh. Hist. Eccl. Island. III, 13-14; Mf Ket. II, 16-17 jfr.
M. Stephensen commentatio de legibus, quæ jus Islandicum
hodiernum efliciant. S. 4—5. — Om den 'ved denne Forord-
ning, der iövrigt maatte ansees bortfalden ved Storedommen,
foranledigede TJorden i den islandske Ret, see P. Vídalín Skýr-
íngar yfir fornyrBi Jónsbókar. Reykjavík 1849. 8. I, 396;
Arnesens islandske Rettergang ved J. Erichsen. 1762. 4. S. 21.
Vi Frederik den Anden &c. G. A. V., at vi ere
komen udi Forfaringe, at der undertiden forekommer ad-
skillige Sager paa vort Land Island, som Islands Loug
aldelis intet omformelder, og derover bedrivis mange grove
Laster med Eetteri' og andet, som ikhe bliver straflfet
som det sig burde; sammeledis at den geistlige Ordinants,
som om Religionen er udgangit, udi mange Stykker der
paa Landit ikke skal ved Magt .holdis. Thi ville vi, at
derom her efter saá holdis skal, at hvilke af vore Under-
saatte paa for^ vort Land Island der bliver befundet
efter denne Dag udi obenbare Ketteri, skulle vere udsleger
og miste Livit, og deris Gods vere forbrot til os og Kro-
nen, og dersom nogen anden merkelige Sager forekommer,
enten om Horsager2 eller andet, som straffis bör, eller
') d. e. Blodskam, see F. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 301. —
I Kristenretten bestemtes Straffe for de her tilsigtede For-
brydelser, men kun Pengeböder og Skrifte, ikke Livsstraf,
jevnf. Storedom nedenf. S. 85.
2) Fr. 6. Dec. 1743 § 22.