Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
786 blaðsíður
Skrár
PDF (400,9 KB)
JPG (327,2 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (30,8 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


i
L
- Anordning om Ægteskabssageb, m. V. COÖ
hans Medbjelperes Overværelse, og skal samme Eed
dennem af Præsten lil bestemte Tider om Aarel efler
Ritualet foreholdes. Thi byde Vi og hermed befale
Vores Stiftbefalingsmand, Biskopper, Amlmand, Laug-
mænd, Sysselmænd, og andre, som denne Vores For-
ordning tilskikket vorder, at de den paa b'ehörige Ste-
der til Alles Efterretning strax! lade læse og forkynde.
Givet paa liirschholms Slot den 3. Junii 1746.
Anordning om Hustngt paa Island. Hirsch- 3. jum.
holm 3. Juili 1746. — Publiceret paa Althinget 1747
(Althingsb. Nr. II) samt i Synodalforsamlingén for Skalholt
Stíft 1747- NorskeReg. 35, 519-529. Original-Aftryk hosHöpff-
ner; P. Péturss. Hist. Eccl. Isl. S. 61-71; Qvart-Forr. 1746, -
S. 87—103; Uddr. hos Schou III, 631-633. — Islandsk Over-
sættelse, bekræftet af Haldor Brynjolfssoh, StaSastaeö. August
1746: «Tilskipan um húsagann áíslandi», trykt paa Holum
1746 og anden Gang 1749, 1 'h Ark i 4'°.
Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at som Vi
allern. have taget udi Betragtning, hvorledes en Jevende
Guds Kundskab og sand Gudsfrygts Övelse saa vel som
ónskelig Fred og Eendrægtighed ved god Hustugt og
Skik imellem Forældre og Börn, samt Husbonde og
Tjenestetyende meget kan befordres; da have Vi, udi
saadan Henseende, og til saadan god Disciplina dome-
stica eller Hustugt paa Vort Land Island at regulerc og
fastsætle, allérn. funden for godt al anordne og befale
saaledes som fölger:
1) Da Börn ere en Guds Gave, saa bör de hannem
og helliges i Moders Liv; óg bor christelige Forældre
dei-for daglig, den Tid Moderen er frugfsommelig, '
deres Bönner inderlig paakaldo Gud, at han vil bevarc
og velsigne deres Livs Frugt, og at del, naar det skulde
see Dagens Lys, maatte' hannem formcdelst Daabens
Sacramenle vorde indlemmet, og siden blive udi deune
Naades Pagt indtil sil sidste Endeligt, som et Guds Barn
"og Arving til det evige Liy ved Christum. — 2) For-