loading/hle�
(3) Blaðsíða [3] (3) Blaðsíða [3]
■ ■ ■ fííWEímKÍÍW************^********'EíllíSS niJerúf) Siraff / af ©ufcé 9?mfc / ^ongut tíí ©anmufut 03 Sftoroe^tf, <8fttt>a 03 ©auta , Jöettogc t eieéotjf , ^olftetn, @toot*» marett 03 2>t;tmetjíe«í ®teífe t Ofoenfeotð 03 2)eíment)0ift. • * * * * * * • * Sö9t ©ooObífíO ftjretfmm. eofttm þefé öfð (HíMe^ttr í>r. —ÍDínfur ®ífInfon, SBtffup t)fer et<ttlt)offt£*etípte, t)efur 13!ít. íífe tft beírra mt)ffu«8tfrupé*etooífenáUt3ifui, í 5fffraOín>puftuUttO. ersíefne ttntkOeO, at> {jab mcctte 5íííra*SK<tt0u3aft OefaíaO oerba, nb petr mef^anbe ^oreííbrar 03 §otfbaré»SC(icn, fern batíba SSornum fít efoof- nnö, fluíe ftmífer beíta beím ?Rau0ft)nle3aft tíocbnab, gíooé 03 efoo* íebur, £tjfa 03 ab f>ab rncctte SKIra*?ít<ttbarfttmíe3aft eptertmteb uerba, nb efooteft ef ieín^ur ballbefí, ett frm SDItcöeté SÐieffu tít ^arbasa, fjuort eb bftíbe biena bccbe tílSKt)tfembar etoota*9Jteífíurunum ftmlfum 03 efooltt*$3orntinum, gfjfa fftno<furéífetteréS5tfíupé=etooInum; Pa, bar eb f bef r re 2f(Ira*$Kmt>U3a jt, baft 3 ♦ SÐiat j 174 3 * ðf* rOu 2:í(- fffpan, uttt £atímt=efoolana ax 93oru íanbe 3éíant>e, bettar 14.5írfíc. fíípab, at> ^ríj-etoote jíute í>eim aflefna ^íefaft, fem fo eru gcutccfcr, ob beir gicta ecf e þav fprer betaíab, 03 3ntaf þtf$ 15. Sírtic. er, ab jte ef rn <Sfooía«5Mtííur eí olíbunseé <S(cu4cutcctlur,ett 3fete bo erfe orfab ab wtata fnrer afla ftjna efoola-23eru, ba jíttle bonutn unt Pera >f>eímin3é af bbi, ^onun3te3a Beneficio, en í)ín 5ínar J3etmín3ur gccOeé fíule betaí* aft, fo 03 at> fprer Jp>etmín3 ðatnaoar 03 ^appfjré, meb bfnu obru, perbc af ífctttfum efoola ^ffítenum for^aO, fo fem 03 bdm efoota=93ífít* ) 2 ( um,


Forordning áhrærandi að skólatíminn sé styttur til fardaga

Forordning Ahrærande Ad Skoola Tijmeñ sie Stittur til Fardaga
Höfundur
Ár
1750
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
4