loading/hle�
(4) Blaðsíða [4] (4) Blaðsíða [4]
itttt, feitt mt <£ftt<ifcer, eg afítbotíum, eptet* feíttt 17. 2írf íe. ©Pooía £fí« ffiptmamtat, ecfe mefqautatt 8- íntafaft, ffttíe eíttgattbetgett eptedoxt* eö b‘ei*ba pab ilottttttðíega Beneficium: @0 et (jíer ttteb í25of ^ílírtt' 9totmgnfte ‘Btíte og 95efaíning, abpu ttlfutxee, ab oxbut ttefttb %[• ta-9loxDttguft gíífTiptm af oíiurn jMutabeígentmm í SíKrabtmpuftu Ifnbefgteftte/becbe foíetbeé aí>gtoett,ab eíttgett |te íuteíett t ^oo(a=©Po» m ca íDítttuftt/utati peír,fem eru fo $mtcdet‘,at> peit* pat* fprer gte* te ecfe 6eta(a0; Og böfum <£iee pat ()tox §({(ra-9taxbugaft fneergott futtt>et>at>,<Sfo0leúftuíe (jfer eptereí (eíttgur baíibaft, en frax5Wtctje($ Sfteffu t(I Éat’baga, @o(eít>eé, at>, pa §art>agav íttfafía ft)t*ee 43bíjtafuúu, jíu(e@foo(anum ncefttt 'Bííu ft)rer£bijtafmtu uppfeígaft,og pafetr ept* erJpaxtf jbena íftfaífa,ncefta 93ífbbifut>ag ft)t*et*,J3bot*t 2$ier og fo afpetfa S)agé S)ato (jofunt aptur t í((Frf fab 9tefnDum J)r. <8t)flaft)tte, ai> f>oí 2 et* te ©fox(()o(ít^®foo(a axíjrceret*; par euterbefur pu pfet* 15íííra» t>fmpufht llttbergfeftte nt> í)aga, ogOfé aDtíKiúa ,pat> pu petta 95orí Sífíra^oxDttgafta SSref bafer meWeíeb. 95efaíanbe ptg ©ut>e. @h*ffal> ox <Boru eioteS&tfftíané’^org, f $3oré Æotumgiega £ax, ©cete黩tal>, ifaupmaúaboftt, paú 2 5. Stprílíé 1749* ilnber ssorre jtcttungíegte ^ettbe og ©fgttefe. 3. 2. 'Bott £o(ftefn; ttl >WupM'£v. í>5íf'8©£)3t@ ®StTO02©.-@£>3t2í3t, *b $an fil|ií»e,ab fcm ífltinu ©foola ccx 3fTfl«&e, gievbfl Silftipun , af ©iDfoinenbum ocvbe abgiÆíí; 2tb cmgeit vcvöc iíifcfeFi «1 tÖIimifu i í)oola.-@foolfl, utafi þeív, fcm cvu fo f»í*fer, _ob bcivccfc giete bt> talflb fav ft>wr, fo og ab ©foolcB iTule ccfc lcinsuv fvainocigci (iðlibalt, c» fv« 50?ifflé SScfja til gavDðaa. INSCRIPTIO. Cfé '©í(Ttt(ígum,<8el=^t>Ia og <æel’2^wrMgttm,£fc£^ÍS)C9WS* 9&Uijoolf$íl;ne,35ifTupe pfer ^oola*©tífte,<u 33oru 2an0e & * <C


Forordning áhrærandi að skólatíminn sé styttur til fardaga

Forordning Ahrærande Ad Skoola Tijmeñ sie Stittur til Fardaga
Höfundur
Ár
1750
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
4