loading/hle�
(12) Blaðsíða 12 (12) Blaðsíða 12
12 OCTROY end Landskylden Skyld förft varbctalt, hvorved det og udi gode Aarin- ger, da Indbyggerne kand have Vahre til dermed at betale baade deres Afgiftcr og hvad de afHandelen beho- ve kunde, forbliver; tMen naar derimod Fiskeriet mislin- ger eller Qvæget maatte bortdöe, faa at de nödvendig be- höve Credit af Handelen til deresNödfyn, maae det vac- re Compagniets Kiobmænd uformeent, naar forud er fce- talt den halve Land-Skyld, at tilhandle íig alle övrige HansMayeft*t la- ^a^re uforhindret af det paa famtpe Land-Skyld tilbage- der ved Amtman- ftaaende, dog at Islænderne udi faadant Tilfadde ikke dcn, Lanctfogden over]a(jes e]]er eivcs Credit paa andre Vahre end de og Syflelm*ndene ° r i'öye iaadan An- der nödvendigen udfordres til deres Underholdning og ftait, at deikkeai- Nærin2S Fortfættelfe, da Vi i Övrigt faadan Anftalt faa Almuen at benyt vei ved Amtmanden fom Landfogden og fimtlig Syífel- te íig af Fiskenet, mgmdene U(Ji island lader foye , at de ikke allenefte naar fammeug til J , byder, men end- opmuntier Almuen til at benytte iig at Fiskenet naar og paa det aller. famme íig tilbyder, men end og paa det allernöyefte der- nöyefte derover at ° , J \ . , holde, og tillige over at holde, og tillige Almuen betyde, at íaatremt de Almuen betyde, at V£(j Ladhed modtvilligen forfömme Fiskeriet, maae de, faafremt de ved , D * Ladhed modtvílli- fom faadant overtydes, xorvente at vorde nægtet den ior- f^'maa^d^fo^ven’ ^anSen^e Credit, og faaledes felv komme til at lide teat vorde nxgtet formedelft deres egen Efterladenhed. Credit. XIII. Compagniet skal allene være tilladt at handle, fæl- aÍleene víre'tiMadt ge °S kiöbe paa alle Havne, og med de udi Landet be- afhandie paaLan- liggende fmaaeHavne, Böyer og 0ers Indbyggere; hvil- deí defig^íTa^nyt- ^en Handei de lig faa nyttig giöre maae, fom de beft tig gióre maafom VCed t
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44