loading/hle�
(13) Blaðsíða 13 (13) Blaðsíða 13
for ÍSLAND. veed og kand, og skal ingen, det være íig Indenland- ske eller Fremmede være tilladt at handle enten paa Landet eller udi Söen paa Fire Miile nær Landet; Hvorimod Compagniets Kiobmænd, under Skadens Er- ílattelíe og anden vilkaarlig Straf, bör være forbunden alle de Vahre at imodtage og betale, fom Indbyggerne dennem tilbringe, naar famme befindes gode og forfvar- lige Kiöbmands-Vahre at være. XIV. Saa maa og ingen, hverken Vores egne Underfaatter eller andre, bruge nogen Doggerie omkring Island nær- mere end 4 Mile rundt omkring udcn for Landet un- der Skib og Godfes Forbrydelfe hvor det antreffes; El- Iers hvad Vores egne Underfaatter angaaer, íom med Vores allernaadigfte TiIIadelfe ville bruge Doggerie 4 Miile fra Landet, dennem skal Compagniets Betientere uden nogen Kiendelfe, affittere udi Nöd, og med all Iver befordre deres Handtering, faa længe de ingen Han- del i Landet eller deromkring imod deres Privilegier fo- retager, dog maa bemeldte Doggere, fom för er meldt, ikke tilhandle íig af Landet eller Fiske-Baadene, íom ere ude at fiske, nogen slags Fisk ellerandet, det være íig hvad det være vil, uden at vil agtes og ftraffes fom andre upriviligerede Handlere. XV. >3 de be(l veed og kand;Ingenl»den- landske ellei'Frem* mede er tilladt at bandle enteii paa Landet eller ndi Söen paa 4 Miile narr Landet. Hvorimod Com- pagniets Kiö'bm. bör imodtage alle deVahre fom Ind* byggerne dennern tiíbyder, naar de ere gode og for- fvarlige Kiöb- mand* Vahre. Ingen Underfaat eller andre tillades at bruge nogen D o g g e rie om- kring Island narr- mereend 4 Miile nnder Skib og Godfetí Forbry- delfe. Betrædes nogen udi Havnerne, eller nærmere Lan- B 3 dei
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44