loading/hle�
(14) Blaðsíða 14 (14) Blaðsíða 14
14 OCTROY De foffi det end 4 Miile at drive nogen forbuden Handel eller Handel die^Dog- Doggerie, da skal deres Vahre med Skibene være con- geiie nffntiei'e «nd físqverede, og i Fölge Forordningen af 13 May 16S2, íes^Va^re^mtd ^ Compagniet være hiemfalden, at forftaae, naar Op- Skíbene skai være bringelfen og Dom med videre af dem er bekoftet, i confísquerte, hvis Mangel de ellers bliver Os felv referverede og Os tildömmes; Men Perfonerne, fom derpaa farer, ftraffes ef- ter Sagens Beskaffenhed paa Kroppen. Compagniet maa og Magt have faadanne forbudne Handlere og Fiskere, de være fig af hvad Nation de vasre vil, at lade antafte tilligemed de Vahre, fom de haver med at fare, og fig dennem faa vidt mueligt er, bemægtige og opbringe, og for Retten der i Landet före, at de af Amtmanden eller udi hans Fraværelfe af naefte 0vrighed uden Ophold kand paadömmes, og hvilken af Parterne med fitmme Dom ikke er tilfreds, da bevilges hannem, at indftævne famme Dom for Ober-Admiralitetet, og det antaftede Gods, Skib og Folk at hidföre , hvor de uden ringefte Ophold af Ober-Admiralitetet skal paadömmes, og skal Syftelmanden, i hvis Syflel faadanne forbudne Handlere antreffes, under deres Beftillings Fortabelfe og anden vilkaarlig Penge-Straf efter Sagens Beskaffenhed forplig- tet være med all Magt Compagniet at være behielpelig famme Perfoner eller Skibe at optage og paakiende, dog paa Sagfógerens Bekoftning. XVI. Stranáeá# Vraff Paa det ellers vedkommende SyíTelmænd og Ret* gén?mme* Kon tens Betiente, naar det maatte hxnde fig, at et eller andet
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44