loading/hle�
(15) Blaðsíða 15 (15) Blaðsíða 15
for ISLAND. 1$ andet Skib under Island firandede, Vrag udi Söen fore* fandtes, eller til Landet opdrev, ikke skulle have Aaríág fig med Uvidenhed at undskylde, hvorledes de fig der« med skal forholde, og hvem famme tilhörer, da bliver det herved i Fölge Vores allernaadigfte Reíolution af 30 Januarii Ao. 1742 eengang for alle anordnet, at faa of- te noget af deslige forefalder, haver vedkommende Ret- tens Betientere Os, (og ikke Compagniet) famme at til- dömme, faafom Strand-Rettigheden over hels Landet Os alleene fom en Kongelig Regale tilhörer. XVII. Compagniet skal og fadge og kiöbe overalt i Lan- det efter den in Anno 1702 , allernaadigft udgar.gne Taxt, (undtagen faavidt den i Landet faldende Hav- Kalvs eller Sæl-Hunde Tran angaaer, hvormed i Henfe- ende til Betalningen efter paafölgende 29 Poft forholdes,) og det med ret Alen, Maal og Vægt, og skal De og Deres Betiente fig venlig og med god Omgiengelfe i- mod Landets Indbyggere, Geiftlige og Verslige forhol- de, faa at ingen med Billighed kand have Aarfag fig o- ver dem at befværge. Til hvilken Ende, og for Mistan- ke famt Tviftighed at forekomme, de Handlende Iader Landets Indbyggere være tilftæde, baade ved Vægten og Maalet, paa de af dem, faavel leverende fom imodta- gende Vahre; Og d?rfom nogen Tvivl paa dets Rigtig- hed maatte være, da Vahrene ftrax udi tvende uvillige Mænds Overværelfe at Iade efterveye og maale, og skal Syftel- Compagniet skal íelge og kiöbe over alr i Landeí efter TaxtenAo. 1702, u n d t a g e n hvad Hav - Kalvs eller Sæl-Hunde Tran angaaer. De Handiende la- der Landets Ind- byggere være til- fiæde ved Vsegten og' Maalet paa de af dem faa vel Je- verende fom mod- tagende Vahre. Ogderfom Tvivl om dets Kigtighed
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44