loading/hle�
(19) Blaðsíða 19 (19) Blaðsíða 19
for ISLAND. Landets Arbeids Fortíkttelfe giores forr.öden, 'at ingen kand have billig Aarfag fig at befværge, men at hver og een kand for Betalning bekomme dct fom han behö- ver, hvorved dog fö!gende Andordning ligefom forhen iagttages, at ihvorvel de til Island ankomne Vahres Bc- nité af Syífelmaendene og tiltagne Eedfvorne Mænd bli- ver befigtede, faa skal dog paa alle faadanne udfenden- de Vahre, naar forft Compagniet deres General-Angivel- fe har forfattet, fiden for et hvert S'kib i fær indleveres Special Angivelfe over alt hvad det haver inde, Skibs- Provifionen alleene undtagen, hvilken Angivelfe den paa Skibet farende Kiöbmand eedelig skal paategne at det fom derudi er fpecifkeret altfammen for at komme til Island udgaaer; Og i fald mindre skulle befindes end andgiveter, skal de vedkommende fom ommelte Attefter haver udftæd, ftraffes paa deres Livs-Tiid udi Fæftnin- gens Slaverie. lioW , fornodeu Bygning, c&c. ere fornödne. Angívelfe for' et livert Skibs inde- havende Ladning skal dcn paa Ski- bet fahrendeKiö'b- mand eedelig paa- tegne. XXIII. Naar der ellers maatte indfalde slette Fiske-Aar, el- Ier Indbyggcrne lide Skade paa deres Qvæg, at de Qkke Udi hvad Til&Ide haver Vahre i Betalning at indlevere, maa dem ingen- g^ve^cfedTt6 lunde vægres for reede l’enge eller anden fornoyelig Vær- hvad deres Pligt die at nyde Meel, Liiner, Baade-Tömmer og fornoden dciimodskalvære- Fiske-Redskab til deres Livs Ophold og Nærings Fortfæt- telfe; Ydermeere om Gud ftraffede Landet med fiskelöíe Aar, eller Qvæget maatte bortdöe, faa at Indbyggerne ik- ke kunde kiöbe det fornodne , bör og Compagniet at komme dem til Hielp med deres Livs Ophold, indtíl C 3 de
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44