loading/hle�
(20) Blaðsíða 20 (20) Blaðsíða 20
OCTROY 30 de det et andet Aar af Guds Velfignelfe kand betale, hvilken Undfætning dog ikke Indbyggerne maae anfee fom at Compagniet skulle underholde dem , enten de arbeydede og fogte deres Næring eller ikke; Men "naar Compagniet anskafFer hvis de behöve for Betalning efter Taxten og undfætter dem, bör de og alle arbeíde og være flittige, famt ikke underftaae fig enten at fælge til ufrie Handlere eller til Skibs-Folkene nogen deres Vahre imod reede Penge, og igien tilbyde Kiöbmændene fam- me reede Penge for Vahre; Men ligefom Compagniet er forbunden at handle oprigtig med Indbvggerne, bör de og være forpligtet til detfamme imod Compagniet, un- der vilkaarlig Straf og deres Midlers ForbrydeJfe efter Sagens Reskaffenhed, faafom den ene bör íörge for den andens Confervation, paa det de alle kand nyde Lvkke og Velfignelfe, Og skulde Compagniet fom för er meldt, Naar lovlig bevi- ikke til Fornödenhed forfyne en eller anden Havn med íkkVti?Fofnöden- faa Sode °S dygt:igc Kiöbmands Vphre, fom Taxten til- hed forfyner een holder og faadant udi de fahrende Kiöbmænds og Be- skal fámme^væie fient:eres Overværelfe Iovlig beviifes, da skal Compagni- forfalden at fvare et være forfalden at fvare vilkaarlig Pcnge-Straf til FIRE Wgfdahr9mituíre HUNDREDE RIGSDALER, mindre eller meere efter Sa- eller meere. gens Beskaffenhed, de Fáttige og Indbyggerne i Diftri£tet til Deeling, at de derfore deres Skade kand opreife; Men Naar Vahrene har skulde det tildrage fig, at nogen af de didbringende deTkke'paabyrdes Vahre udr Skibet paaHenreyfen blev ankommen og beder- Indbyggerneefter vede, desligefte de paa Havnerne efterliggende Vahre ^aTfettesTn biliTg maatte taSe Sxade, at de ey for gode Kiöbmands-Vahre ogringere Priis. kand anfees, skal Indbyggerne ikke paabyrdes famme Vahre efter Taxten at antage, til hvilkenEnde den ne- &t
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44