loading/hle�
(22) Blaðsíða 22 (22) Blaðsíða 22
22 aarlig Afgifr 200 Rdlr, Croner famc at liolde de 14 In- ventarie - Baade i vedbörlig'Stand, Con’pagniet tilla- dts at holde Efter- liggere i Landet, livor de det fornö- den eragter , og at hiöbe og felge ef- terTaxten, OCTRO.Y uviíTe Indkomfter med Skíbs-Abatter og Fiskerie paa fam- me 0e, maae Compagniet overlades paa Iige Maade fom det tilforn det forrige [slandske Compagnie har væ- ret forundt, og det udi forommelte Tyve Aar, imod at de deraf aarligen til Vores Caífe erlægger TO HUNDRE- DE RIGÍSDALER Croner , famt holder de ved denne 0e befindende Fiarten Inventarie-Baade i vedbörlig og forfvarlig Stand. XXV. Compagniet tilládes át holde Efterliggere i Landet hvor de det fornodcn eragter, fom ved Vores allernaa- digfte Refolution af i$de Februarii Anno 1760, i viífe Maader har været befalet og ellers forhen for Weftmanöe var tilladt, hvilke Efterliggere altid, ligefom ellers i den fædvanlige Kiöbe- eller Handels-Tiid, Brug været haver, maae være tilladt at handle med Islænderne for Compag- niets Regning, famt at kiöbe og fæíge efter Taxten, for faavidt Almuen til deres Ophold og Nærings Fortfættelfe nödvendig kunde behöve, og ey fom udi forega'aende 6te Poft er meldet, i Heftfeende til Brændeviinet skulle foraarfage Drik og Fylderie til Almuens Nærings For- fömmelfe. Dog maae slige Efterliggere eller Compagni- ets Kiöbmænd og Betiente ikke til. nogen Islænder la- de udlevere nogen Vahre for dennem at forhandle eller udprange, under vilkaarlig Straf, faafom sligt ikkun for- áarfager Bondens Ruin, hvorfore 0vrigheden haver at paafee, at all faádan Misbrug forekommesj og maae Ind- bygger-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44