loading/hle�
(23) Blaðsíða 23 (23) Blaðsíða 23
for ISL AND. byggerne i Island, hvor slige Efterliggere ere, efterdags cy aabne Compagniets tilhorende Huufe, ligefom og el- lcrs ingen af Indbyggerne i Island paa de Havne hvor ingen slige Efterliggere efter Kiobinændenes Affeiling for- bliver, være íig Geiftlig eller Verslig 0vrighed, eller nogen anden, maae underftaae fig at aabne eller aabne lade Compagniets tilhörende Huufe, og der udtage elier udtage lade enten Vahre, Penge, eller Penges Værd, under hvad Prætext det være kunde, med mindre faa skeede, at Jndbyggerne formedelft en eller anden til- ftrækkelig Aaríag eller Skibets Udeblivelfe næfte Aar skul- le lide Mangel paa Livets Ophold , og ey anderledes kunde blive hiulpene, i hvilket Tilfælde Indbyggerne haver förft at tage et Lovskikket Tings-Vidne, om den nærværende Fornodenhed, og'dernæft föge Vores Amt- mand eller Landfoged, og om difte ere alt for Iangt fra- værende ,* da andre Vores Betientere, for at overvære Aabnelfen, da de til ftg tagerFire af de befte vederhæf- tigfte og oprigtigfte Mænd i Diftriölet, fom ved rigtig Vægt og Maal enhver íin Nödtörftighed skulle levere; kunde da deTrængende, hvis de i faa Maade bekomme, formaae ftrax at betale , bör benevnte Betiente og de dennem Adjungerede Mænd Eetalningen til íig annam- me, og Riöbmanden derfore Regnskab fvare, hvis ikke, haver de ved Kiobmandens Ankomft at tilftille hannem Fortegnelfe paa alt hvis fialedes er udleveret, og det faa noye og rigtig fom de det med hoyefte Eed bekræf- te kand. Forfeer í?g nogen herimod, da betaler den el- ler de Skyldige FEM HUNDREÖE RIGSDALER Stráf til 23 Hvor slige Efter- liggere ere, maa Indbyggerne ey aabne Coinpngni- ets Huule. Ey beller maae C 0 m p a g n i e t s Huufe aabnes paa de Havne hvorin- gen siige Efrerlig- gere forbliver, u- den tilítrækkelig Aarfagoglovmæs- íig Maade under 5©o Rir. Straf,
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44