loading/hle�
(26) Blaðsíða 26 (26) Blaðsíða 26
2Ó OCTROY Isl*nderneskal ey med nogen anden handle, kiöbe el- ler felge uden al- leene med Coríi- pagniets K i ö b- msend under Straf íom Taxten til- holder, nemlig: Reenukáften, umalt og ufroften Fisk, fom Blod- Beenene ere vel afskaarne tre Led neden for Navlen, reen og klar Tran, gode Mands Hofer og Vanter, Ho- ferneenSiælands Alen lang og deresViide derefter, Vadme- Iet to Islands Alen bred, og andre Vahre iligemaade gode og dygtige; HvisVahrene anderledes beíindes, skal Compagni- ets Riöbmænd ey pligtig være dennem at annamme. Og ellers til HandelensBefordring, skal Indvaanerne udi Island fremdeeles vorde tilholdt at forarbeyde deres ulden Gods vel, efter det af Vores Cammer-Collegio approbere- de Maal og Model, og levere de fire Barter af deres en- kel Baands Gods udi Hofer, og en femte Part udi Van- ter, alt dygtig og vel Conditioneret , og derfor betales efter Taxten, XXXI. Islænderne skal fom meldt er, ey med nogen an- den hvem det og være maae, enten paa Landet eller u- den for Landet i SÖen, Havner eller Fiorder ellcr nogen anden Stæds være tilladt at handle, kiöbe eller fælge, uden allene med Compagniets Kiöbmænd og Fuldmægti- ger, eller nogen Fisk af deres Baade at fælge, naar de med denném ere ude at fiske, under Straf fom Taxten tilholder, men om det hænder íig at et Skib ikke kom- mer paa fin Havn i rette Tiid eller Vahrene fom begier- tes enten ikke var at bekomme paa Havnen, eller og ikke vare faa gode at Indbyggerne udi famme Diftrið; dermed kunde være fornöyede; hvilke beggeDeele Com- pagniet dog af yderfte Ævne skal ftræbe at forekomme.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44