loading/hle�
(27) Blaðsíða 27 (27) Blaðsíða 27
for ISLAND, 27 da maae rndbyggerne föge de andre næfthos Jiggende Havners Befeglere, og af dennem kiöbe deres Nödtörft, og skal SyíTelmanden af yderfte Magt holde herover, at SyíTelmanden skal ingen Bandel skeer med Fremmede, og ikke dölge no- hoMe^over «In! gen ulovlig Hanclel med Almuen under hans Beftillings gen Handel skeer Fortabelíe , skulle han og felv herimod drive nogen u- ^döíge'nogen Iovlig Handel, da skal han derforuden være undergiven ulovlig Handeí en vilkaarlig Fenge-Straf efter Sagens Beskaffenhed, hvor- hai^^Beftíl" af den halve Deel til Angiveren skal være forfalden, og lings Foitabelíe. den anden halve Deel til Compagniet. XXXII. Naar Indbyggernes Regninger gaae til Eet Hundre- Indbyggerne gi- de Fisk og derover, skal Compagniets Kiöbmænd med- ves K,egningeí 3 . r ö naar den gaaer tit deele dennem Speciale Regninger, og ellers være forbun- joo Fiske, den naar forlanges at forevife deres holdende Böger, for deraf Rigtigheden at erfare. XXXIII. Paa det Compagniets Kiöbmænd og Betientere, ey Til hvad Tiid ind- udi Island over deres rette Tiid skal opholdes, og blive byggerne bepbg- • ^ tes at betale hvis beliggende fig til Skade og Forfommelfe, da skal Indbyg- debliverskyldige. gerne og Almuen paa Landet pligtig være til Kiöbmæn- dene hvis de skyldig bliver udi betimelíg Tfid at betale, nemlig paa Fiske-Havnerne inden 23 Julii, og paa Slag- ter-Havnene inden 22 Augufti eller og i det allerfeene- .fte bte Dage efter fomævnte Termin. D a XXXIV,
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44