loading/hle�
(31) Blaðsíða 31 (31) Blaðsíða 31
for ISLAND. 31 hver Foraar forend Skibenes Affeiling at erlegge TO HUNDREDE RIGSDALER, at han deraf med de behö- vende Medicamenter kand fee íig forfynet. XXXIX. For at opmuntre Indbyggerne udi Island til Fiske- riet famt Ræve at skyde, have Vi ved allernaadigft Re- folution af jte Februarii Anno 1760, bevilget, at den- nem maae gotgiöres udi fræmie for hver nye Fisker- Baad, fom der bygges efter de anordnede Modeller paa Syder-Landet af Eeg, Vefter- Norder- og 0fter-Landet afhalv'Fyr og Eeg, nemlig: Een fex Rings Baad Fire Rigsdaler, aatte Rings Sex Rigsdaler, og en tie á tolv Rings Baad Aatte Rigsdaler, famt enhver fom leverer udi Handelen et Degger Ræve-Skind Een Rigsdaler; hvil- ke Præmier og af Compagniet for det förfte til Vedkom- mende bliver at fvare, dog uden dermed at continuere i fald den forönskte Nytte ikke deraf maatte fees, XL. Derimod overlades Compagniet1 det for Vores Reg- ning udi Island indrettede Skiefferie, íáaledes at de der- med foretager hvad de til Handelens, InterreíTentskabets udi de i Landet andlagde nye ’ndretninger og Landets Befte famt Fabriquernes Underftöttelfe felv for got be- finde. XLI. Indbyggtrne got- giöres for h ver nye Fisker - Baad der bygges efter de andordnede Mo- deller, famt for indleverende Kz- ve-Skind en vis Premie, dog uden dermed at conti- nuere i fald Nyt- ten ikke fees. Det for Kongelig Regning udi Is- 1 a n d indrettede Skiæfferie overla- des Compagniet dermed at foreta- ge hvad for got befindes.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44