loading/hle�
(35) Page 35 (35) Page 35
for ISLAND, 35 XLV. Compagniet beíörger og bekofter all Udreedning og Compag. beíorger Transport til Island for Aaret 1764, og dertil hos Vores al{Udreedmng ul Pakhuus-Forvalter imodtager hvad tienlig Forraad afFu- 1764, og modta- ftagier med videre fom til Udreedningen famme Aar Sei' llvad öenlig i i 1JJ1 j Forraad dertil er kunde være makiobt eller anskaftet, og hvad deher med iudkiöbt. Skibene indeværende Aar ankommende Islandske Froduc- udfelgníngen ved ter angaaer fom ey til dette 17^3 Aars Udgang ved Pak- Pakhuufet af in- huuíet er bleven for’nandlet, da forholdes dermed lige- ankomínend^is- fom da Handelen for Vores Regning af forrige Compag- landske Produíler nie blev imodtaget, at famme Vahre efter Taxten for pagníets”3 s k i°b e Vores Regning ved Pakhuufet udfælges indtil at Com- >7Ö4 hiemkom- pagniets Skibe Anno 1764 hiemkommer, da faadan Ud- mei’ felgning ved Pakhuufet aldeeles ophör£r. XLVI. Vores Rente-Cammer skal faafnart skee kand, efter Hvorledes Com- at Skibene dette Aar fra Landet ere hiemkomne, tilftil- fag^'og'^betafe le ( ompagniet en rigtig og Special Forklaring over Vo- Hans Mayeítets res paa Havnene efterliggende Gods og Vahre, fom Com- vahre'udPhland!' pagniet haver at imodtage efter den Priis famme Vahre her ere indkiobte for, og med paagaaende Omkoftninger og Fragt haver kofted der i Landet, undtagen Korn- Vahrene, hvilke i Henfeende til den Forskiel paa Prii- íen hvorfore de ere indkiobte og nu derpaa her befin- des, skal bctales efter Priifen fom haver været de Tren- de fidfte Aar, Landet af Os er bleven befeilet, og det E z forfte


Additional pictures

Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Author
Year
1764
Language
Danish
Pages
44