loading/hle�
(35) Blaðsíða 35 (35) Blaðsíða 35
for ISLAND, 35 XLV. Compagniet beíörger og bekofter all Udreedning og Compag. beíorger Transport til Island for Aaret 1764, og dertil hos Vores al{Udreedmng ul Pakhuus-Forvalter imodtager hvad tienlig Forraad afFu- 1764, og modta- ftagier med videre fom til Udreedningen famme Aar Sei' llvad öenlig i i 1JJ1 j Forraad dertil er kunde være makiobt eller anskaftet, og hvad deher med iudkiöbt. Skibene indeværende Aar ankommende Islandske Froduc- udfelgníngen ved ter angaaer fom ey til dette 17^3 Aars Udgang ved Pak- Pakhuufet af in- huuíet er bleven for’nandlet, da forholdes dermed lige- ankomínend^is- fom da Handelen for Vores Regning af forrige Compag- landske Produíler nie blev imodtaget, at famme Vahre efter Taxten for pagníets”3 s k i°b e Vores Regning ved Pakhuufet udfælges indtil at Com- >7Ö4 hiemkom- pagniets Skibe Anno 1764 hiemkommer, da faadan Ud- mei’ felgning ved Pakhuufet aldeeles ophör£r. XLVI. Vores Rente-Cammer skal faafnart skee kand, efter Hvorledes Com- at Skibene dette Aar fra Landet ere hiemkomne, tilftil- fag^'og'^betafe le ( ompagniet en rigtig og Special Forklaring over Vo- Hans Mayeítets res paa Havnene efterliggende Gods og Vahre, fom Com- vahre'udPhland!' pagniet haver at imodtage efter den Priis famme Vahre her ere indkiobte for, og med paagaaende Omkoftninger og Fragt haver kofted der i Landet, undtagen Korn- Vahrene, hvilke i Henfeende til den Forskiel paa Prii- íen hvorfore de ere indkiobte og nu derpaa her befin- des, skal bctales efter Priifen fom haver været de Tren- de fidfte Aar, Landet af Os er bleven befeilet, og det E z forfte
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44