loading/hle�
(36) Blaðsíða 36 (36) Blaðsíða 36
OCTROY förfte af Compagniets Forpagtnings Aar, hvilke Fire Aars Kiöb skal fammenlegges og derefter anslaaes til en fier- de fart imod alle Fire Aars Kiöb, hvorefter Compagni- et famme Korn eller Meel-Vahre antager og skal faale- des være tiltænkt foreskrevne efterliggende Gods at be- tale udi 2 Terminer, faafom: den Forfte til jfte May eller förend Skibene affeiler 1764, og den Anden Ter- min eller íidfte halve Part fom skal ftaae til Securitet for Vahrenes Dygtighed, at betales til den ífte May el- ler förend Skibene affeiler Anno 1765. Jligemaade beholder Compagniet de paa Havnerne befindende Kiöbmands Buufe og Inventarium, efter den derpaa i Island indeværende Aar tngende Vurdering og fættende Priis, hvilke ligeledes til foreskrevne Terminer betales, og for all Betalingen bliver det heele Compag- niets Intereífentere Caution. Men skulle Compagnieí ikke finde famme Huufe ■»g Inventarium af Værdie efter Taxeringen, og de efter- liggende Vahre ved Bonité, Tal og Vægt, famt Maal faa rigtig, fom de dennem btiver anfort, og de derved finder fig fornærmet, da ftaaer det dennem frit fore ved Amtmanden eller den derved Stædet beskikkede 0vrig- hed at lade udnævne 8 ærlige, forftandige og uvillige Mænd, hvilke udi Syflelmandens Overværelfe skal faale- des, fom de med en god Samvittighed vil bekræfte, vur- dere Huufene og Inventarierne, íamt taxere hvad de efterliggende Vahre kand være mindre værd end de ere anförte til, eller forringet udi Boniteten imod lovlige Kiöb-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44