loading/hle�
(38) Blaðsíða 38 (38) Blaðsíða 38
38 OCTROY XLVIL Hvorledesmed cie For den efterftaaende Fisk eller andre íslandske Vahre, endelslandskePro- ftavidt for gode Kiobmands Vahre kand antages, skal duílerskalforhol- Compagniet give Os bilhg Betaling, faaledes fom de med Vores Rente-Gammer paa Vores Vegne beft kunde eenes om; Men hvis de ikke skulle kunde foreenes, bör Compagniet for Os at hidföre fimme efterftaaende Fisk for famme Fragt fom de for Aaret 1764 betinger for fit eget, dog at det ey overgaaer en fierde l’art af en Skibs Ladning. XLVÍII. Paa lige Maade fom Compagniet nu skal fornöye Hatis MayeftÆtfor Beholdningerne i Isiand, skal fam- me igienfornóyes naar de fratræde Handelen. Og ligefom Compagniet nu efter foregaaende 46de Poft skal fornöve og afbetale Os Vores udi Island efter- liggende Vahre, Huufe, Inventarier og Keftancer; Saa skal og Compagniet naar de Ha.ndelen fratræder, af ef- terkommende Forpagtere nyde Betaling for Forbemeldte Huufe, Inventarier, efterliggende Gods og Reftancer paa famme Maade fom bemeldte 46 Poft tilholder og forklarer. XLIX. Hvad Pofteí til vi- Hvad ellers efterskrevne Pofter angaaer, fom endnu roevAfS'°lSlíe bS" Paa nærmere Afgiörelfe beroer, nemlig: Angaaende hvorvidt der blev at refle£lere paa de af Indbyggerne udi Island om Maal og Vægt famt om Vahrenes forfvarlige Godhed indgivne Klager naar de ikke fiialedes fom ved denne Vores aller- naadigfte 0£troy og Taxten er faftfiat, ítraxen paa Stæ-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44