loading/hle�
(39) Blaðsíða 39 (39) Blaðsíða 39
for ISLAND. Stædet- ved uvillige Mænd fögte át faae jævnet, hvad Diference imellem dem og Kiöbmændene deraf maat- te entftaae, eller og sligt ved Stædets 0vrighed fírax lod paakiende. 2, At naar i deslige eller andre Tilfælde .Tviftighed reyfer fig imellem Landets Jndbyggere og Com- pagniets Kiobmænd eller andre Betientere, Kiöbftæ- den da maatte være deres rette Værne-Ting, hvor Sagen kunde Orddeeles og paakiendes, paa det de fa- rende Kiöbmænd kunde viide, hvad imod dem fo- retnges. og de til deres Befrielfe igien fremföre'det fornödne, for ey i Mangel deraf at tabe deres Ræt, eller ved vidtlöftige Ting-Reyfer desformedelft for- fpilde endeel af den korte Tiid de have at være u- di Landet, og derover forfömme Handelen, 3, At Compagniets Fordringer udi Landet maatte have Præference for alle andre næft efter Vores egne. 4, Betreffende det til Handelen behövende Rebslager- Arbeyde fom íntereffenterne udi de i Island anlag- de nye Indretninger er tilladt der i Landet til viffe Havne eller Handels-Diftriéter at lade forfærdige og levere, her af Compagniet at maatte beförges for- færdiget, paa det Compagniet kunde være i Sikker- hed om den dertil forbrugende Hamps Bonitet og Arbeydets forfvarlige Giörelíe. Da kand Compagniet naar famme vorder afgiort fig derom Refolution forvente, u 35)
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44