loading/hle�
(40) Blaðsíða 40 (40) Blaðsíða 40
40 0CTR0kY L, Compagniet bru- Med foreskrevne Conditioner og Vilkaar maae Com- 20Aar'metffo're- pagniet bruge denne Handel udi Tyve Aar at regne fra skre'-ne Coiiditi°- Aars Begyndelfe til Aarsdagen Anno 1783, imod den deraf Aarlig udlovede Forpagtnings Afgift SYV TU- SINDE RIGSDALER, fom efter foregaaende Förfte Poft liquideres og indeholdes udi de SYV TUSINDE RIGS- DALER dennem udi lige Tiid for Grönlands Befeiling og Miftionens Undtrholdning fammettæds, ved Vores aliernaadigfte Refolution af 13 Junii h. a. er bevilget at maae gotgiöres, famt Vores Falke uden nogen videre Betaling aarligen fra Holmens Havn at hidbringe, og det uden Befrielfe for Misfangft af Fiskerie, den GrÖnland- Naaf det befand- she Jifes Forhindring eller Vandhæld med Qvægets Död tesat Comp.bavde jj j andre Maader; Dog naar det befandtes at Compag- forlynet enhver ’ 0 r ° Havn forívarlig, njef havde forfynet enhver Havn eller Handels-Diftriíb og det dog udi , nögle Aar efter i alle Maader forfvarlig efter denne Odlroy, og de dog Handelen'be^ydV udi nogle Aar efter hinanden formedelft de anförte Til- dftmne,’ famme »’ to§ ved nogen betydelig ftor Skade, at blive taget ud allernaadigd Be tragtning til For lindring udi For pagmings Atgif ten. Detfamme lo ves aliernaad. efte Sagens BeskafFen hed, omKrigskul le indfalde. kand de vente famme at blive taget udi allernaadigft Be- tragtning til Forlindring udi Forpagtnings-Afgiften, de- sligefte om Krig skulle indfalde, at deres Skibe af Fien- den blev borttagen eller ruineret, og shgt nokfom bli- ver beviisligt giort, kand Compagniet i slig Tilfælde fig modera-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44