loading/hle�
(41) Blaðsíða 41 (41) Blaðsíða 41
for ISLAND. 41 ■Moderation udi Forpagtningen efter Sagens BeskafFenhed have at forvente. Vi ville og have Compagniet forfik- kret, at derfom Krig skulle paakomme, deresSkibe da med Convoy til og fra Island i rette Tiid i May Maaned skal vorde forfynet, til hvilken Tiid de da skal vorde færdig eller betale Omkofiningerne om Gonvoyen fig laengere efter dennem maatte opholde. Overalt skal det heele Compagnies Intereífentere Cen for alle og alle for een være Os fuffi^ant og skadeslös Caution faavel for Havnernes Providering fom i fore- flaaende 22de Pofl er meldet, fom og for den aarlige Afgift og Forpagtnings Summa, famt hvis de af Vores Jorde-Bogs Indkomfter i ísland have annammet og efter den a^de Poft ere skyldige at fvare; Deriníod skal Com- pagniet hos den eller de af Intereftenterne fom ikke for fig felv kand eller vil fvare udi de Skyldiges Midler og Effefter, faavidt forn til denne Islandske Handel henhö- rer, nyde famme Forfikring og Ræt fom Vi felv efter allernaadigft udgangne Forordning for Vores Fordringer bör have. Og fom Compagniet Os faaledes haade for Vores aarlige Afgift og Landets forfvarlige Providering haver forfikret og fig til Os forpligtet, íaa maae xngen uden F Deres Derfom Kriig; skulle paakomme faa skal Compag- niers Skibe med Convoy til og fra Island i May Maa- ned vorde foríy. net. Compagniets Tn- tereffentere skal være fuffi^ant Cau- tion faa vel for Havnernes Provi. deringfom og.for F o r p a g t n i n g s Summen med vi- dere.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44