loading/hle�
(7) Blaðsíða 7 (7) Blaðsíða 7
for ISLAND. 7 denrigs Stæder, maa benævnte Brændeviin, til at forekom* maa eyhoide om me Underslæb, ey holde over 4 Grader; Saa maa endog * 1lTa',er* _ . ^ . 1 ’ .. ?. Til Island maa ey ar Compagniet nöye íagttages at ey videre Brændevnn tiJ videre Br*ndeviin Island aarlig henföres , end Nödvendigheden udkræver, ^ndf heden^ud" paa det Almuen formedelft Drik og Fylderie ikke skul- lusrver. le gives Leylighed til deres Nærings Forfömmelfe, og de derudover omíider blive Handelen til Laft og Skade. VII. Hvad ellers angaaer de Vahre, hvormed Havnerne vahre hvor- skal forfynes og fammeftæds forhandles, da skal Compag- fbri^es^skdindí niet være forpligtet famme udi Vores Riger og Lande, faa kióbes udi Kon- vidt skee kand, at indkiöbe, og det ey være dem tilladt dc^íha^vid't^skee" anden ftæds fra at forskrive noget af hvis her voxfer kand,ogdeteyv*- ©g fabriqueres; Til hvilken Ende, Compagniet det i faa fralt fonkri- Maade behövende hos vedkommende Fabriqueurer eller ve noget af hvis af det almindelige Magazin i Tiide skulle forlange; rfhi og ía' i fald der udi en eller anden Maade skulle befindes, at Compagniet imod denne Vores allernaadigfte Anordning handler, maa det vente for slig Forhold at vorde anfeet efter Sagens Beskaffenhed; Hvor imod Fabriqueurerne skal være betænkte paa at forskaffe deslige Vahre, naar de i Tiide hos dem beftilles, baade til billige og taalelige Priifer , faa og af faa forfvarlig Godhed, at Compagniet dermed kunde være vel betient, og at Indbyggerne udi Island intet derover skulle kunde have fig at befværge; Saa bliver og Compagniet forbunden af de paa Fabriquer- ne i Island forarbeidende og her til Staden förende Klæde-Vahre , at tage hvad til Handelen i Landet behö- ves, Fabriqueui'erne derimod skai for- skaífe V7ahrene baade til billige og taalelige Priiíer og af forívarlig 6od- hed. Af de paa Fabri- querne ilsland for- arbeidende ogher til Staden förende Valire, forbindes
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44