loading/hle�
(9) Blaðsíða 9 (9) Blaðsíða 9
for ISLAND. efter gammel Skik henfeile, hvor de fínder deres Reg- ning , og hvis fom da her til Kiöbenhavn eller andre Stæder udi Vores Riger og Lande deraf indkommer og loíTes, er ligeledes ved Indförfelen, fom tilforn, for all Told og Befværing famt Acciíé befriet; Saa skal og de Vahre fom fra Island hiemkommer, naar de igien enten her fra Staden eller fra andre Stæder udi vores Riger og Lande til fremmede Stæder udskibes imod i pro Cento Told, ligefom forhen fri paífere; Og om paa en eller anden Havn i Island behöves at bygge nye Huufe, da skal det væreti'ladt, faadant dertil bchövende norskTöm- mer og Bord i Norge at kiöbe, íamt Huus der at lade fammenhugge, og for Told og anden Befværing, Tien- den allene undtagen, fri derfra til Island at udfore, IX. De ved den Islandske Handel faavel her i Staden íbm udi Island værende Betientere og Folk , .hvorunder og de ved Handelen paa Elven værende tvende Fafto- res, Agent KEY AGERSCHOV og JöRGEN MEYEN, faavelfom den ved Fiskeriet udi Island afvigte Aar aller- naadigfl; beskikkede Infpeífeur JOHAN HAAGEN ere forftandene, antages af Compagniet, og udi deres Tie- nefte forbliver, naar de dertil findes duelige og beqvem- ne, og Handelens Nödvendighed famme udfordrer; Li- gefom og efterskrevne forhen ved Handelen værendc Be- tiente, og deres efterladte Enker, af Compagniet B frem- 9 ning fíndcs, og hvis fom i Riöben- liavn eller andre Hans Majeft. Stæ- der loíles, er ved Indförfelen fri for all Told og Befvte- ring famt Accife. Naarde Islandske Vahre igien her fra Staden ellerfra andre Kongl. Stae- der udskibes, ikal de imod i p. C. Told fri paífere. Dettilladesatfam- menhugge nye Huufe i Norge, hvortil Tömmeret skal være fri for Told, Tiendenal. lene undtageu. De ved Handclen vsrende Betiente- reogFolk, anta- ges af Compagniet naar de fíndes due- lige ogbeqvemme og Handelens Nöd vendighed famme udfordrer. Hvad Penfion Compagniet har at udbetale , og med hvad For- bindtlighed.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Kvarði
(46) Litaspjald


Octroy hvorefter Islands beseiling overdrages det almindelige handels-compagnie

OCTROY, HVOREFTER ISLANDS BESEILING OVERDRAGES DET ALMINDELIGE HANDELS-COMPAGNIE UDI TYVE AAR
Höfundur
Ár
1764
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44