loading/hle�
(12) Blaðsíða [12] (12) Blaðsíða [12]
I^b cj l&bur, pá, abucctm í>it> Oenum cc ícfeb öð Ijann cc öeigí íh; f?m oðbaífucen uc fjonum líocefí {nemuc gibitm föt«c nebon ©ot= raufeiia. ^o&í’DíegctHge oecbuc etiiðt SSíDtafa öeitt. Slf 3fun um \M .jprepjlfeb jíafaii meDan{jœreruntjar;;Ogn<er33erurnav fin? xafi á faii #átt, etga fjœr ab áíítafifem góoac 09 Duganlegar íftutp* ntaniiðJöerttc, boerium SötDtafa á aD oeitafi: 1 0fpD* eDa 20 fépb. af (iórum 09 meDallKbíc. foiDpottum $i|Te l ©fpD. of einé fíðttum Sþpffltnge s 1 0fpD. af fiórttm 09 meDal ípenge * 1 ©fpD. af Jjpengeííþpfflínðum * * 1 ©foD. Saungum/OerfuMim tií íDÍíifferDiHgð 1 ©fpD.af £eim femu oerfuDum einó 09 foiD -flottum giffc í * 1 ©pb. af foiDfíotnim 3fum • * 2) 0alU * 3iff un % meDan ban ec npr,aD fatira|i niDuc nteD laneegian: kðu $renj?tt eDttc obrmpar tíl eiué Jjenanlegu ©aflte/ fjveiníega uppplecfafi, og pacepter oerPa|Í oel fucr á£<r reuefó Qáit, foo bau líte út fern ber, 09 oerDe gepmDur, 09 fie 90D 09 forfoaratifeg ^aupmanð Sara. ©00 á 09 £nacfafttlan, rneD {jotfem íoDeroiD Jjpuacfabeitiin, ab af jferaji, aDitc en buu f«c í)íné fíinajia íöagé iþetccc. íþejTe §i|íur á aD oeca af jjeitu $i(fe, fem Sn6pgðiatarí nec abla eptec SSecttoena, 09 eiitgin $i|Tuc a af f>eím ti ©aflt=$i|B aD oerfaji, fem ablati t peirre vettu SSectíD f)dlDur a fá fante einajia aD octfafi fem í)arDuv gijfuríl l ©fpD; af 'þor|Te og íea 11119tmt, oerfaD a Serrenefð J^>att s s 3) XXyt ct>a 23íawt«c SHffjenDeil jivaj; og fjatt er Dreiðen tir ©tó 09 á ab oeca ómotfenu 09 eittge magur eDa fKoDmeðrinðuc fac meDal; .jpefubab afifoceD, og ©lógiD úttefeD fem 09 til- bcevelcða jlamic, foo aD ©álfucen fte úc í;otmm tefeft 7 4 5 4 5 3 2 ©fií, 4 8 64 76 64 7ó 86 68 n pcemuí
(1) Blaðsíða [1]
(2) Blaðsíða [2]
(3) Blaðsíða [3]
(4) Blaðsíða [4]
(5) Blaðsíða [5]
(6) Blaðsíða [6]
(7) Blaðsíða [7]
(8) Blaðsíða [8]
(9) Blaðsíða [9]
(10) Blaðsíða [10]
(11) Blaðsíða [11]
(12) Blaðsíða [12]
(13) Blaðsíða [13]
(14) Blaðsíða [14]
(15) Blaðsíða [15]
(16) Blaðsíða [16]
(17) Blaðsíða [17]
(18) Blaðsíða [18]
(19) Blaðsíða [19]
(20) Blaðsíða [20]
(21) Blaðsíða [21]
(22) Blaðsíða [22]
(23) Blaðsíða [23]
(24) Blaðsíða [24]
(25) Blaðsíða [25]
(26) Blaðsíða [26]
(27) Blaðsíða [27]
(28) Blaðsíða [28]
(29) Blaðsíða [29]
(30) Blaðsíða [30]
(31) Blaðsíða [31]
(32) Blaðsíða [32]
(33) Blaðsíða [33]
(34) Blaðsíða [34]
(35) Blaðsíða [35]
(36) Blaðsíða [36]
(37) Kvarði
(38) Litaspjald


Forordning um þann íslenska taxta og kauphöndlan

Forordning um þañ Islendska Taxta og Kauphøndlan
Ár
1778
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
36